Sökning: "Nathalie Östlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Östlund.

  1. 1. "Tänk om vi skulle bygga en robot" : -En videoobservationsstudie om barns delaktighet sett genom förskolans samlingar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

    Författare :Maria Bengtsson; Nathalie Östlund; [2017]
    Nyckelord :Förskola; Delaktighet; Samling; Demokrati; Foucault; Makt;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om barns delaktighet sett genom förskolans samlingar.Studiens fokus är att finna vilka möjligheter barnen har till delaktighet i aktiviteten samling, därmed kom studien att handla om demokrati i förskolan. LÄS MER