Sökning: "Nathalie Bridfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Bridfelt.

  1. 1. Kundservice : I mindre butiker

    M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

    Författare :Nathalie Bridfelt; Maddelyn Olivares Neira; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Konsumtionen i dagens samhälle ökar och konkurrensen mellan butikerna är idag hårdare än någonsin. För en mindre butik kan det bli en avgörande faktor att särskilja sig i den befintliga marknaden genom att förstå kunders behov samt erbjuda positivt utmärkande kundservice för att få en god möjlighet till en långsiktig och lönsam framtid. LÄS MER