Sökning: "Nathalie Djurberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Djurberg.

  1. 1. Konstruerad utsatthet : En bildsemiotisk analys av Nathalie Djurbergs stop motion-filmer Greed och Cave

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

    Författare :Nora Cserhalmi; [2019]
    Nyckelord :Nathalie Djurberg; exposedness; male gaze; visual semiotics; denotative; connotative; sign; female representation; female bodies; construction; male sexual desire; Woman; Man.; Nathalie Djurberg; utsatthet; male gaze; manlig blick; bildsemiotik; denotation; konnotation; tecken; kvinnlig representation; kvinnliga kroppar; konstruktion; manlig sexuell lust; Kvinna; Man.;

    Sammanfattning : This essay aims to analyse how the exposedness is constructed in the Swedish contemporary artist Nathalie Djurberg’s two stop motion-films Greed and Cave. Five stills from Greed and three stills from Cave will be examined from a feminist perspective with a theoretical viewpoint based on theories from both art history and film studies. LÄS MER