Sökning: "Nathalie Dufva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Dufva.

  1. 1. Unga kvinnors upplevda hälsa med en diagnostiserad bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Natalie Nordqvist; Nathalie Dufva; [2021]
    Nyckelord :breast cancer; experience; young women; bröstcancer; ung kvinna; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den mest förekommande cancerformen hos kvinnor i hela världen. Det är framförallt äldre kvinnor som drabbas, men en liten del av de drabbade är yngre kvinnor. LÄS MER