Sökning: "Nathalie Eklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nathalie Eklund.

 1. 1. Kulturkrockar vid multinationella företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nathalie Berggren; Emelie Eklund; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturkrockar; företagsförvärv; kulturell distans; kulturintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kulturkrockar efter multinationella företagsförvärv påverkar det förvärvade företaget. En fallstudie har utförts på det förvärvade företaget. LÄS MER

 2. 2. Socialt ansvar i byggbranschen : En vinst för samhällsutvecklingen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Nathalie Eklund; [2016]
  Nyckelord :Socialt ansvar; CSR; hållbar utveckling; samhällsutveckling; samhällsansvar.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur stora svenska byggföretag arbetar med socialt ansvar i de lokalasamhällen där de bygger. Frågeställningarna i undersökningen är om företagen arbetar med socialt ansvar, hur degör det i det lokala samhället där de verkar och hur de kommunicerar sitt arbete med socialt ansvar. LÄS MER