Sökning: "Nathalie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Nathalie Eriksson.

 1. 1. Barns trovärdighet som brottsoffer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sofie Hörnfalk; Nathalie Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Trovärdighet; barn; suggestibilitet; skam; dissociation; emotioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker tillförlitligheten i barns utsagor, vilket är ett sedan tidigare välbeforskat ämne. En utsaga innebär ett barns berättelse om vad de blivit utsatta för. Det kan handla om utsatthet för ett brott eller att barnet har bevittnat ett brott. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av livskvalitet efter bröstcancerbehandlingar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nathalie Abrahamsson; Helen Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; livskvalitet; erfarenheter efter behandling;

  Sammanfattning : Introduktion/ Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 20 kvinnor varje dag av bröstcancer och åtta av tio överlever. Efter de olika behandlingarna kan kvinnornas livskvalité se olika ut. Syfte: syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter bröstcancerbehandling. LÄS MER

 3. 3. Omsorgens självklara men osynliga plats i förskolans kontext : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Eriksson; Nathalie Bergman; [2019]
  Nyckelord :Barn; Förhållningssätt; Förskola; Lärande; Omsorg; Relation; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa förskollärares definitioner av omsorg samt hur de beskriver implementeringen av omsorg i förskolans verksamhet. Vi ämnade att öka kunskapen och vidga perspektivet om omsorg samt hur ett helhetsperspektiv kan formas i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har alla förutsättningar jag skulle vilja ha, det är bara vi själva som sätter stopp” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattningar av musikaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Eriksson; Nathalie Rosgårdh Willfjord; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; kompetens; förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi intervjuat åtta förskollärare om deras resonemang om musikaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att hantera komplexiteten i att vårda personer med demenssjukdom : En kvalitativ studie med fokus på anestesisjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Eriksson; Jennifer Berggren; [2019]
  Nyckelord :Patients; Anesthesia; surgery; interviews; perioperative;

  Sammanfattning : Background: Research shows that caring for people with dementia (PMD) at the perioperative stage often is a major challenge for anesthetic nurses. PMD suffers from cognitive impairments, making it difficult to communicate, collaborate and understand information. LÄS MER