Sökning: "Nathalie Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nathalie Eriksson.

 1. 1. Omsorgens självklara men osynliga plats i förskolans kontext : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Eriksson; Nathalie Bergman; [2019]
  Nyckelord :Barn; Förhållningssätt; Förskola; Lärande; Omsorg; Relation; Trygghet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa förskollärares definitioner av omsorg samt hur de beskriver implementeringen av omsorg i förskolans verksamhet. Vi ämnade att öka kunskapen och vidga perspektivet om omsorg samt hur ett helhetsperspektiv kan formas i förskolan. LÄS MER

 2. 2. ”Jag har alla förutsättningar jag skulle vilja ha, det är bara vi själva som sätter stopp” : En kvalitativ undersökning om förskollärares uppfattningar av musikaktiviteter i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Eriksson; Nathalie Rosgårdh Willfjord; [2019]
  Nyckelord :Musikaktiviteter; kompetens; förskollärare; kompetensutveckling; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med det självständiga arbetet är att få fördjupade kunskaper i hur förskollärare resonerar om musikaktiviteter i förskolans verksamhet. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi intervjuat åtta förskollärare om deras resonemang om musikaktiviteter i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Att hantera komplexiteten i att vårda personer med demenssjukdom : En kvalitativ studie med fokus på anestesisjuksköterskans erfarenheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Eriksson; Jennifer Berggren; [2019]
  Nyckelord :Patients; Anesthesia; surgery; interviews; perioperative;

  Sammanfattning : Background: Research shows that caring for people with dementia (PMD) at the perioperative stage often is a major challenge for anesthetic nurses. PMD suffers from cognitive impairments, making it difficult to communicate, collaborate and understand information. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet hos personer med multipel sklerosEn litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Josefin Eriksson; Nathalie Gawek Arnabo; [2018]
  Nyckelord :Behandling; Coping-strategier; Livskvalitet; Multipel skleros; Patientupplevelser; Utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters välbefinnande efter en hjärtinfarkt : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Robin Eriksson; Nathalie Lundin; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; erfarenhet; hjärtinfarkt; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; slutenvård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd varpå delar av hjärtat får akut syrebrist. Tillståndet kan leda till bestående komplikationer för patienten, men kan även ha dödliga konsekvenser. Patienter som överlever kan uppleva en krisreaktion och ett nedsatt välbefinnande. LÄS MER