Sökning: "Nathalie Fransson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nathalie Fransson.

 1. 1. Social mobilisering i en digital tidsålder : En analys av rörelseaktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Fransson; Nathalie Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With this study, we have been aiming to describe and analyze how social mobilization is constructed by digital technology, using the #metoo movement as a case study.  The focus of this study has been to show how collective identity and ”we and–them” groups are constructed in digital movements. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things påverkan på informationsflödet : En fallstudie på Saab Training & Simulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Nathalie Käll; Rebecca Fransson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IOT; Information; Informations flow; Communication; Communication flow; RFID; Sensor; Industry 4.0; Internet of Things; IOT; Information; Informationsflöde; Kommunikation; Kommunikationsflöde; Radio-frequency identification; RFID; Sensor; Industry 4.0;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar att studera hur Internet of Things skulle kunna integreras för att minska potentiella brister i informationsflödet hos tillverkande företag. För att möjliggöra detta formulerades två forskningsfrågor:  Hur är informationsflödet utformat hos ett tillverkande företag med högt anpassade kundprocesser?  Vilka möjligheter ger Internet of Things för att minska potentiella brister i informationsflödet?  Metod: En förundersökning gjordes för att ge författarna en bild av studiens problemområde. LÄS MER

 3. 3. Production planning of combined heat and power plants with regards to electricity price spikes : A machine learning approach

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nathalie Fransson; [2017]
  Nyckelord :CHP; machine learning; SVM; naive bayes; district heating;

  Sammanfattning : District heating systems could help manage the expected increase of volatility on the Nordic electricity market by starting a combined heat and power production plant (CHP) instead of a heat only production plant when electricity prices are expected to be high. Fortum Värme is interested in adjusting the production planning of their district heating system more towards high electricity prices and in their system there is a peak load CHP unit that could be utilised for this purpose. LÄS MER

 4. 4. Aktivist 2.0 En fallstudie om digitala mediers roll för ungdomsaktivism inom sociala rörelser

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Stefan Yannelli san Roman; Nathalie Fransson; [2016-10-14]
  Nyckelord :Sociala rörelser; mobilisering; ungdomsaktivism; digital aktivism; kollektiv identitet;

  Sammanfattning : The advent of digital media has given activists new opportunities to mobilize. However, few studies have been conducted on young activists' use of digital media in their mobilization and engagement. LÄS MER

 5. 5. Utlandsfödda företagares behov av stöd : En studie om vilket stöd utlandsföddas företagare upplever att de behöver för att ha möjlighet att starta företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Nathalie Fransson; Frida Johansson; [2016]
  Nyckelord :Immigrant Entreprenuership; business support system for immigrants; Integration; Networks; Business networks; Financial supports; Language support;

  Sammanfattning : Egenföretagande är en bra väg in på arbetsmarknaden och en önskan från politiker, för många utlandsfödda som kommer till Sverige då det kan vara svårt att få ett jobb genom att bli anställd. Det är en viktig resurs som främjar tillväxt i ekonomin och sysselsätter många människor. LÄS MER