Sökning: "Nathalie Gawek Arnabo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Gawek Arnabo.

  1. 1. Livskvalitet hos personer med multipel sklerosEn litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Josefin Eriksson; Nathalie Gawek Arnabo; [2018]
    Nyckelord :Behandling; Coping-strategier; Livskvalitet; Multipel skleros; Patientupplevelser; Utbildning;

    Sammanfattning : .... LÄS MER