Sökning: "Nathalie Holmer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nathalie Holmer.

 1. 1. ”Snälla, snälla, snälla, ta inte ditt enda liv” : En kritisk diskursanalys om kommunikationen om självmord på Flashback

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jessica Göthe; Nathalie Holmér; [2019]
  Nyckelord :critical discourse analysis; discourse; Flashback; message board; suicide; diskurs; diskussionsforum; Flashback; kritisk diskursanalys; självmord;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to examine the communication around the subject of suicide on the Swedish online message board Flashback Forum. By doing a case study and a critical discourse analysis, we wanted to get answers about how the conversation between individuals who are suicidal and members on Flashback appeared, and if there were any distinct discourses to be seen in the conversation. LÄS MER

 2. 2. Lärarens språk och kommunikation i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Ekblad; Andrea Holmer; [2010]
  Nyckelord :Artefakter; Kontext; Matematik; Mediering; Sociokulturellt perspektiv; Språk;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att få en liten uppfattning om vad det är för språk lärare använder i sin undervisning och hur de kommunicerar. Problemet vi undersöker är hur eleverna får den kunskap de behöver matematiskt och språkligt. LÄS MER