Sökning: "Nathalie Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Nathalie Jansson.

 1. 1. Singaporemodellen : -en inkluderande modell?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Björn Jansson; Nathalie Sekayise; [2019]
  Nyckelord :The Singapore Model; Inclusion; Mathematical Education; Communication; Singaoremodellen; Inkludering; Matematikundervisning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna studie har varit Singaporemodellens undervisningssätt i en svensk kontext i förhållande till frasen En skola för alla med fokus på inkludering av alla elever i matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att med hjälp videoobservationer undersöka Singaporemodellens inkluderande arbetssätt i praktisk verksamhet utifrån de tre inkluderingsbegreppen dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. LÄS MER

 2. 2. Humor i matbutiken : En kvalitativ studie om ICA-reklamen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Therese Jansson; Ashley Melander Sérour; Nathalie Wahlbeck; [2019]
  Nyckelord :stereotypes; semiotics; intersectional; tv-commercial; power.; stereotyper; semiotik; intersektionalitet; tv-reklam; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze stereotypes in the ICA commercials during the period of 2014 and 2018. How are the characters represented from an intersectional perspective and how are they represented from a stereotyped perspective? Has there been any changes or developments between these years?   The used methods are an image analysis and text analysis from a semiotic perspective. LÄS MER

 3. 3. Allt mode går i cirklar

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nathalie Jansson; Isabelle Gosenius; [2017]
  Nyckelord :Circular Economies; Fast Fashion; Word of Mouth; Purchase Intention; Attitude;

  Sammanfattning : Today's society's linear economy has contributed to an overuse of resources which have become problematic due to a lack of an infrastructure supporting a proper recycling program. One industry, with alarming trends both in consumption and environmental impact is the fast fashion industry. LÄS MER

 4. 4. Rasistiska fördomar och mångkulturalism En kvalitativ studie med personal på boenden för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linn Bärmark; Nathalie Jansson; [2014-08-08]
  Nyckelord :Ensamkommande Flyktingbarn; Rasism; Fördomar; Etnisk sensitivitet; Kulturkompetens; Mångkulturalism; Socialt arbete; Tvärkulturellt socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om rasistiska fördomar förekommer påboenden för ensamkommande flyktingbarn, både bland personal och mellan ungdomar,samt hur boendepersonalen förhåller sig till detta. Vi frågade boendepersonalen om deupplevt situationer, både på och utanför boendet, som uttryck för rasistiska fördomaroch hur dessa i så fall har kunnat yttra sig. LÄS MER

 5. 5. Hur mår unga tjejer idag? En kvalitativ studie om kuratorers erfarenheter av psykisk ohälsa bland unga tjejer i årskurs 7-9 i ett län i mellersta Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Jansson; Angelica Olsson; [2014]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga tjejer; påverkansfaktorer; erfarenheter; kuratorer;

  Sammanfattning : Under de senaste tjugofem åren har det framkommit i tidigare forskning att andelen flickor i årskurs 9 som haft olika symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande ökat oroväckande mycket. Syftet med denna studie är att beskriva kuratorers erfarenheter och definitioner av psykisk ohälsa bland dagens unga tjejer i årskurs 7-9, samt vilka påverkansfaktorer de anser finnas och om de anser att det har förändrats över tid. LÄS MER