Sökning: "Nathalie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Nathalie Johansson.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av biverkningar orsakade av bröstcancerbehandling : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Jansson; Nathalie Johansson; [2023]
  Nyckelord :breast cancer; cancer treatment; patient experience; side effects; women;

  Sammanfattning : Background: Breast cancer is the most common type of cancer among women. A range of treatments are offered, all of which have side effects. Previous research has shown that women suffer from various side effects associated with breast cancer treatment. Knowledge of the women's experiences is needed, to provide support and good care. LÄS MER

 2. 2. SAMARBETE OCH INTERAKTION MELLAN FÖRSKOLLÄRARE OCH VÅRDNADSHAVARE : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv om samarbetet med vårdnadshavare i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Rodling; Nathalie Johansson; [2023]
  Nyckelord :Samarbete; kommunikationsformer; förskola; vårdnadshavare; förskollärare; relationer.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare utifrån deras perspektiv ser på samarbete och interaktion med vårdnadshavarna i förskolans verksamhet. I undersökningen deltog åtta legitimerade förskollärare. Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som fokus. LÄS MER

 3. 3. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 4. 4. Trygghetsboende på landsbygden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Nathalie Gunnarsson; Beata Johansson; [2022]
  Nyckelord :assisted living facility; safety; countryside; community; design; trygghetsboende; landsbygd; gemenskap; utformning;

  Sammanfattning : The population within the age group 80+ is increasing. At the same time retirement housing are limited. Which entails that a large portion of the elderly are in the main housing market, where there is a shortage of housing. An option to ease the problematic housing situation could be assisted living facilities. LÄS MER

 5. 5. Vem hjälper den prostituerade? : En kvalitativ studie om aktörers upplevelse av samverkan i arbetet med prostitution

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Eriksson; Emma Johansson; [2022]
  Nyckelord :Cooperation; prostitution; police; social worker; sex purchase law; Samverkan; prostitution; polis; socialsekreterare; sexköpslagen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur socialarbetare och poliser upplever samverkan i arbetet med att hjälpa personer i prostitution. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjordes med socialarbetare och poliser, som analyserades med hjälp av tematisk analys. LÄS MER