Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Social mobilisering i en digital tidsålder : En analys av rörelseaktivism på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Fransson; Nathalie Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With this study, we have been aiming to describe and analyze how social mobilization is constructed by digital technology, using the #metoo movement as a case study.  The focus of this study has been to show how collective identity and ”we and–them” groups are constructed in digital movements. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters välbefinnande efter en hjärtinfarkt : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Robin Eriksson; Nathalie Lundin; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; erfarenhet; hjärtinfarkt; intervjuer; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; slutenvård; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd varpå delar av hjärtat får akut syrebrist. Tillståndet kan leda till bestående komplikationer för patienten, men kan även ha dödliga konsekvenser. Patienter som överlever kan uppleva en krisreaktion och ett nedsatt välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters kunskap och attityder om hygienrutiner samt faktorer som påverkar följsamheten : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Karolina Westerström; Nathalie Lundin; [2015]
  Nyckelord :Nursing students; Hygiene; Cross infection; Knowledge; Attitudes; Compliance; Sjuksköterskestudenter; Hygien; Vårdrelaterade infektioner; Kunskap; Attityder; Följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett globalt problem och leder till omfattande patientlidande och kostnader för samhället. God handhygien är det mest grundläggande sättet att förebygga vårdrelaterade infektioner. LÄS MER

 4. 4. Feminism och feminister : Hur några kvinnor och män ger innebörd till feminism utifrån olika perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Etnologiska avdelningen

  Författare :Nathalie Lundin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER