Sökning: "Nathalie Martineau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Martineau.

  1. 1. KAMPEN OM ARENORNA - En kvalitativ textanalys av nyhetsrapporteringen kring Arenafrågan i Göteborg

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nathalie martineau; [2021-03-04]
    Nyckelord :Gestaltningsteori; dagordningsteori; nyhetsvärdering; politiska nyheter; Arenafrågan; kvalitativ textanalys;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet för studien har varit att studera hur Göteborgs-Posten och DagenNyheter gestaltar Arenafrågan samt hur olika aktörer representeras. Studienämnade även undersöka hur användningen av gestaltningarna såg ut över tid. LÄS MER