Sökning: "Nathalie Nowicka"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Nowicka.

  1. 1. "Än så länge lever jag!" : Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Malin Nielsen; Nathalie Nowicka; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER