Sökning: "Nathalie Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nathalie Pettersson.

 1. 1. 3D-printing med träEn möjlighet för framtiden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Rikard Touma; Nathalie Pettersson; [2021]
  Nyckelord :3D printing; lignin; sawdust; additive manufacturing; wood powder; 3D-printing; lignin; sågspån; additiv tillverkning; träpulver;

  Sammanfattning : 3D-skrivare har många användningsområden och de har blivit vanliga i många industrier.Idag talas det om att denna teknik kan vara en möjlig väg till mer hållbart byggande.Tekniken anses lovande inom byggproduktion bland annat för att det visat sig att den kanreducera materialspillet och ge kortare byggtider. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan kontorsarbetares visuella trivsel i ljusmiljöer och en fysikalisk samt en perceptiv utvärdering

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Nathalie Olsson; Hanna Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Visual evaluation; visual environment; visual satisfaction; comfort; wellbeing; luminance; luminance ratio; office environment; office lighting; lighting environment; lighting quality; PERCIFAL; subjective experience; objective measuring; post occupancy evaluation; visuell utvärdering; visuell miljö; visuell trivsel; visuell komfort; trivsel; välbefinnande; luminans; luminansförhållande; kontorsmiljö; kontorsbelysning; ljusmiljö; ljuskvalitet; PERCIFAL; subjektiv uppfattning; objektiv mätning; efterkontroll;

  Sammanfattning : Syfte: Det råder brist på utvärderingar av belysningsanläggningar, vilket är ett viktigt verktyg för att få förståelse för brukares upplevelse, säkerställa en anläggnings kvalitet och förvärva kunskap till kommande projekt. Inomhusmiljön påverkar i hög grad människans hälsa och välbefinnande, där belysningen är en stor påverkningsfaktor. LÄS MER

 3. 3. Influencer Marketing : hur det påverkar unga kvinnors köpbeteende och identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Leah Eid; Alexander Pettersson; Nathalie Wallenberg; [2019]
  Nyckelord :Influencer; Influencer marketing; traditional marketing; consumer behavior; identity; identity creation; Influencer; influencer marketing; Traditionell marknadsföring; konsumentbeteende; identitetsskapande; identitet;

  Sammanfattning : Den digitala världen vi lever i har tillfört nya alternativa möjligheter för individer att experimentera med dess identiteter och att presentera en eftersträvansvärd uppfattning. Människor blir ständigt influerade av andra människor, både medvetet och undermedvetet. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans preventiva åtgärder för att förebygga perioperativ hypotermi En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie J. Pettersson; Ellinor Schultz; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med enteral nutrition : En systematisk litteraturstudie utifrån ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Harlin; Frida Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER