Sökning: "Nathalie Ramström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Ramström.

  1. 1. Kvinnlig identitet till salu : En kritisk diskursanalys av hur unga kvinnor representeras och interpelleras i internetbaserad klädreklam

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Ellinor Nyström; Nathalie Ramström; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER