Sökning: "Nathalie Reyes"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nathalie Reyes.

 1. 1. Vårdpersonals upplevelser av att kommunicera med mödrar i El Alto, La Paz, Bolivia för att förebygga malnutrition hos barn upp till två år. En kvalitativ, empirisk studie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Petersson; Wendy Reyes Panuni; [2013]
  Nyckelord :kommunikation; malnutrition; barn; Bolivia; mödrar; vårdpersonal; upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Spelets regler- En CSR-studie av motiv, kommunikation och intressentsynsätt inom spelindustrin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Westman; Nathalie Reyes; [2012]
  Nyckelord :CSR; Intressent; Kommunikation; Spelansvar; Spelbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och utveckla förståelsen av spelbranschen genom att i ett CSR-perspektiv jämföra motiv, kommunikation och inställning till intressenter mellan statliga och privata spelbolag i Sverige. Metod: En fallstudie med en abduktiv ansats där en kvalitativ undersökningsmetod har använts. LÄS MER