Sökning: "Nathalie Rosén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nathalie Rosén.

 1. 1. Omvårdnadsinterventioner till preoperativ ångest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nathalie Rosén; Caroline Tynong; [2023]
  Nyckelord :Preoperativ ångest; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Ett stort antal operationer utförs varje år och preoperativ ångest är ett vanligt omvårdnadsproblem som drabbar patienten både fysiskt och psykiskt. Tillståndet kan leda till att patienten får en negativ upplevelse av sjukhus, negativ påverkan på det postoperativa förloppet samt förlängd återhämtning, vilket leder till ytterligare lidande för patienten, längre vårdtider samt mer kostnader för vården. LÄS MER

 2. 2. Primärvårdsfysioterapeuters erfarenheter av att minska stillasittande tid hos ungdomar : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nathalie Rosén; Frida Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER