Sökning: "Nathalie Vestergren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Nathalie Vestergren.

 1. 1. Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Svefelt; Nathalie Vestergren; [2019]
  Nyckelord :enspråkighet; flerspråkighet; högläsning; språkutveckling; textsamtal; årskurs F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. LÄS MER

 2. 2. Under och slarviga skisser. En studie av genuskonstruktioner i Per Lysanders och Suzanne Ostens Medeas barn och Sessorna på Haga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Nathalie Vestergren; [2014]
  Nyckelord :Lysander; Osten; Medeas barn; Sessorna på Haga; dramatik; litteratur; Hirdman; Nikolajeva; genus; könsbilder; könshierarki; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Per Lysanders och Suzanne Ostens dramer Medeas barn (1975) och Sessorna på Haga (1976) har spelats på teaterinstitutionen Unga Klara. Uppsatsen är en studie av genuskonstruktioner i de två pjäserna. Med hjälp av Maria Nikolajevas motsatsschema över könsstereotypiska egenskaper studeras kvinno- och mansbilder. LÄS MER

 3. 3. Döda och levande ting: genus och religion i Hilma Borelius föredrag och artiklar 1905-1930

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Nathalie Vestergren; [2012]
  Nyckelord :Borelius; genus; religion; Brown; feminisering; remaskulinisering; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Hilma Borelius (1869-1932) var docent sen 1910 och var Skadinaviens första kvinnliga studenten i litteraturhistoria. Dessutom var hon politiskt aktiv som medlem i Sveriges moderata kvinnoförbund och förspråkade kvinnlig rösträtt. LÄS MER

 4. 4. Dansk dogma - En uppgörelse med konsensus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Filmvetenskap

  Författare :Nathalie Vestergren; [2011]
  Nyckelord :Dansk dogma; Vinterberg; von Trier; Idioterna; Kragh-Jacobsen; Mifune; Levring; främlingsfientlighet; The king is alive; Festen; Dansk Folkeparti; heritage; konsensus; Performing Arts;

  Sammanfattning : Den danska dogmarörelsen kan uppfattas som en motreaktion till dansk konsensus kring frågor rörande etnicitet, borgerlighet och förståndshandikapp. Detta är relevant utifrån dagens danska samhälle som ibland kan betraktas som existensen av en övertygande politisk samhörighet, från höger till vänster, i vissa frågor såsom invandring, integration och synen på människor med utländsk härkomst. LÄS MER