Sökning: "Nathalie Wennerholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Wennerholm.

  1. 1. Barns behov av information när en förälder med allvarlig fysisk sjukdom blir patient

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Marie-Louise Krantz; Nathalie Wennerholm; [2020]
    Nyckelord :barn; anhörig; information; bemötande; fysisk sjukdom; familj; sjuksköterska;

    Sammanfattning : Inom sjukvården idag finns det många barn som är anhöriga till föräldrar med en allvarlig fysisk sjukdom. På grund utav en tidspressad sjukvård glöms ofta barnen bort. Att ge barnen det bemötande och den information som de behöver prioriteras inte av sjuksköterskor. LÄS MER