Sökning: "National directives"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden National directives.

 1. 1. Att motverka segregation - Ett sociologiskt perspektiv av Göteborgs Stads strategier för att bemöta segregation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Rebecca Lindberg; [2023-05-29]
  Nyckelord :Segregation; Vulnerable areas; Social class; Racialization; Self-otherification; Stigma; Discrimination; National directives; Local directives;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how the city of Gothenburg defines segregation and the presented solutions for counteracting the problem. The sub-purpose aims to understand how the strategies are influenced by national directives. LÄS MER

 2. 2. Svenska bankers kommunikation kring indirekt klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Mårten Hansson Reuter; [2023]
  Nyckelord :CSR Corporate Social Responsibility ; Sustainability reports; Legitimacy; Legitimacy strategies; Indirect climate impact; CSR; Hållbarhetsrapporter; Legitimitet; Legitimitetstrategier; Indirekt klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att samhället strävar efter en mer fossilfri ekonomi och lagstiftare upprättar allt fler direktiv för vad en hållbarhetsrapport skall innehålla blir kraven på företag allt större. Banker har som investering- och finansieringsinstitut en miljöpåverkan genom de investeringar de hanterar. LÄS MER

 3. 3. Science of Compliance : A comparative study of Denmark’s and Finland’s compliance with EU Directive 2016/2284

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Bucher; [2023]
  Nyckelord :Compliance; EU directive; environment; europeanisation;

  Sammanfattning : What societal factors affect the rate of compliance with EU directives by EU member states? This paper aims to answer the question by investigating Finland’s and Denmark’s compliance with the EU Directive 2016/2284. There is a clear difference between them, in that Finland complied with the directive while Denmark did not. LÄS MER

 4. 4. Lån från aktiebolag till dess aktieägare : En komparativ studie om svensk, fransk och tysk associationsrätt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kajsa Sondelius Rodin; Rebecca Eriksson; [2023]
  Nyckelord :komparativ studie; kandidatuppsats; affärsjuridik; associationsrätt;

  Sammanfattning : Since the prohibition on loans was introduced in the Swedish Companies Act in 1975, it has beenthe subject of extensive debate, with criticism directed at the provision's design. At the time of itsintroduction, it was emphasized that the regulation primarily served two purposes: to protect thecompany's capital and its creditors, and to counteract tax evasion. LÄS MER

 5. 5. ”På grund av den rätt goda förtjänsten så har väl knappast någon ens försökt själv skaffa sig arbete.” : En undersökning om lokala åtgärder i Karlstad mot arbetslöshet under mellankrigstiden och andra världskriget.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Linderholm; [2023]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetslinjen; arbetslöshetsinsatser; mellankrigstid; ekonomisk åtgärd; kommunhistoria; Karlstad; arbetsmarknad; arbetslöshetsåtgärd; arbete; kontantunderstöd; understöd; arbetslöshetshjälp;

  Sammanfattning : Denna undersökning har sitt fokus på arbetslöshetsåtgärder i Karlstad under mellankrigstiden och tiden för andra världskriget. Undersökningen baseras från rapporter och protokoll från Arbetslöshetskommittén i Karlstad samt några ytterligare lokala aktörers uttalanden i frågan vilka funnits med i bilagor till rapporter och protokoll. LÄS MER