Sökning: "Nationalekonomi ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Nationalekonomi ämne.

 1. 1. Amorteringskravets påverkan på socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Felix Forsberg; Jonna Lundin; [2021-07-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansinspektionen införde ett amorteringskrav 2016 i syfte att dämpa de svenska hushållens skuldsättning, där effekterna av kravet har blivit ett debatterat ämne bland olika forskare. Målbilden med den här studien är att undersöka om det finns indikationer på att amorteringskravet påverkat de relativa bostadspriserna i socioekonomiskt utsatta områden i förhållande till andra områden i Stockholm och Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Metoder för biaskorrigering vid punktskattning av populationsstandardavvikelsen - En jämförande simuleringsstudie vid normalfördelad population

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Omid Raisi; Yohanes Wolde-Senbet; [2021-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns flera olika metoder som har till syfte att korrigera bias vid estimering av populationsstandardavvikelsen för en normalfördelad population. Det är ett ämne som över tid har avhandlats i en rad olika statistiska journaler. LÄS MER

 3. 3. Det svarta guldet - oljans påverkan på den svenska aktiemarknaden : En ekonometrisk analys av oljans avkastning och volatilitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Uebel; Fredrik Berglin; [2021]
  Nyckelord :Oil; Economics; Econometrics; Stockholm Stock Exchange; Nasdaq Stockholm; Stock Market; OMXS; OVX; Return; Sectors; Olja; Nationalekonomi; Ekonomi; Ekonometri; Aktiemarknad; OMXS; OVX; Avkastning; Sektorer;

  Sammanfattning : Research on the relationship between the oil market and the stock market has been a frequently discussed topic. Regarding the connection between oil and the stock market, there are different opinions about whether there is a relationship or not, therefore there is still room left for further research on the subject matter. LÄS MER

 4. 4. Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. COUNTING CARROTS... : A quantitative cross-section study on the distribution of motivation incentives in Central Stockholm's banks according to bank-employees

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Frank B. Francisson; [2020]
  Nyckelord :Motivation incentives; Incentives variability; Bank-employees; Employee benefits; Human resource management HRM ; Financial corporations or firms;

  Sammanfattning : Counting Carrots… as this cross-section study is entitled studied the distribution of motivation incentives in Central Stockholm’s banking sector and if it varied for different groups of bank-employees, according to bank-employees. This variation in the distribution of employee benefits was examined quantitatively in accordance to three explanatory variables: 1 – Job position, 2 – Bank size and 3 – the Gender of respondents. LÄS MER