Sökning: "Nationalekonomi linköpings universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Nationalekonomi linköpings universitet.

 1. 1. Dependence Structures between Commodity Futures and Corresponding Producer Indices across Varying Market Conditions : A cross-quantilogram approach

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Elin Borg; Ilya Kits; [2020]
  Nyckelord :Commodity futures contracts; Commodity producer index; Cross-quantilogram; Dependence structures; Spillovers; Tail dependence;

  Sammanfattning : This thesis examines the dependence structures between commodity futures and corresponding commodity producer equity indices in bearish, bullish and normal market conditions. We study commodity futures and producer indices in the energy, precious metals, gold and agriculture commodity markets using daily return data that ranges from 16 December 2005 to 28 June 2019. LÄS MER

 2. 2. Cost-Effectiveness of Surveillance Programs of Carriers of Pathogenic Mutations in the TP53-Gene in Sweden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Frisell; [2020]
  Nyckelord :TP53 Surveillance Cost-effectiveness Genetics;

  Sammanfattning : Introduction: Pathogenic mutations in the TP53-gene is present in about 50% of all somatic cancers. The TP53 gene’s function is to stop cancer cells from dividing, thus protect us from cancer. When this gene is not functioning properly, carriers face 70-100% risk of developing cancer in their lifetime. LÄS MER

 3. 3. En samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys över det skjutvapenrelaterade våldet i Sverige : och hur den samhällsekonomiska kostnaden för skjutvapenrelaterat våld påverkas av två framtagna sjukvårdsåtgärder

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Erik Hultman; Hanna Wikberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De senaste åren har antalet skjutningar ökat i Sverige. Skjutvapenrelaterat våld innebär en stor personlig tragedi för brottsoffren och en förlust på en samhällelig nivå. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 5. 5. Nolltaxa i Östergötlands kollektivtrafik - en lönsam åtgärd?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Oskar Fors Rosén; Arvid Tilfors; [2019]
  Nyckelord :Cost-benefit analysis; CBA; Fare-free public transport; Lönsamhetskalkyl; kollektivtrafik; Östergötland; nolltaxa; Östgötatrafiken;

  Sammanfattning : I Östergötlands län fyller Östgötatrafiken en viktig samhällsroll som ansvariga för kollektivtrafiken. I länet sker över 30 miljoner resor årligen med Östgötatrafikens buss- och pendeltågstrafik. LÄS MER