Sökning: "Nationalekonomi"

Visar resultat 21 - 25 av 2827 uppsatser innehållade ordet Nationalekonomi.

 1. 21. Nudging för välgörenhet - Kan nudging påverka beteendet vid pantstationer?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Isabelle Avenius; Johanna Ljung; [2019-07-11]
  Nyckelord :Nudge; Information; Pant; Välgörenhet; Beteendeekonomi; Altruism; Recycling; Charity; Behavioral Economics;

  Sammanfattning : Within neoclassical theory and behavioral economics, different views are presented on people's egoism and altruism. In this study, we want to investigate how nudge and information affect people's behavior at reverse vending machines, namely whether the use of nudge or information affects that individuals donate their deposit sum to charity. LÄS MER

 2. 22. Biståndets påverkan på utländska direktinvesteringar - En kvantitativ studie över sambandet mellan bistånd och FDI i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Viktor Espeling; Lindström Ida; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following thesis investigates the relationship between foreign aid and foreign direct investment in Sub-Saharan Africa. The data used in this thesis consists of country-level factors between the period 2005 and 2017. LÄS MER

 3. 23. Immigration, education and employment - Does education affect assimilation of migrants in the labor market?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Apler; Carl Tosteby; [2019-07-11]
  Nyckelord :Immigration Economics; Assimilation; Education;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyze how the level of education affects the probability of being employed for immigrants in the United States (U.S.) during the period 2000-2017. LÄS MER

 4. 24. Fler flickor i grundskolan men färre kvinnor i arbete? En kvantitativ studie av det indiska utbildningsprogrammet DPEPs effekter på kvinnligt arbetskraftsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Erik Kristhammar; Hanna Martinsson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Utbildning; Arbetskraftsdeltagande; DPEP; Difference-in-Difference; Indien; Könsskillnader; Diskriminering;

  Sammanfattning : Indien har historiskt präglats av en ojämlik samhällsstruktur som dominerats av landets kastsystem och omfattande könsskillnader. Utbildning och arbetskraftsdeltagande har länge varit två viktiga faktorer för att minska könsskillnader i Indien och runt om i världen. LÄS MER

 5. 25. Utbildning och ekonomisk tillväxt i Sub-Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christopher Björklund; Jacob Wittström; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : e purpose of our paper is to examine the connection between higher education and economic development measured in terms of GDP and GDP per capita. We have used regression analysis in our study to see any relationship between our variables. LÄS MER