Sökning: "Nationalencyklopedin"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Nationalencyklopedin.

 1. 1. True Crime - En Socialantropologisk studie om en etisk gråzon i en stigande trend

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emma Olofsson; [2023]
  Nyckelord :Socialantropologi; Morbidnyfikenhet; True-Crime; Överlevnadsteknik; Smuts; Kritik; Anhörig; Social Sciences;

  Sammanfattning : True Crime har blivit en växande trend, men har funnits sen femtonhundratalet, (Nationalencyklopedin, 2023). I dagens samhälle finns det en mängd kanaler du kan ansluta dig till för att kunna ta del av ämnet. LÄS MER

 2. 2. Att skapa för barn : En undersökning om komposition av barnsånger

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sonia Kolesnik Lindgren; [2022]
  Nyckelord :komposition; sång; barnsång; kreativitet; självkritik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att genom att undersöka olika metoder, skapa sånger för barn. För att sångerna ska passa barnrösten bör de anpassas i tonomfång och text. LÄS MER

 3. 3. Postkoloniala perspektiv i digitala läroplattformar : - En jämförelse av Nationalencyklopedin, Forum för levande historia och SO-rummets innehållkring avkolonisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erika Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt digitala plattformar framställer avkoloniseringen men också hur de digitala plattformarna utifrån ett postkolonialt perspektiv kan påverka ett ”vi” och ”dem” tänk. Uppsatsen utgår från en postkolonial teoretisk grund och är en kvalitativ text- och diskursanalys. LÄS MER

 4. 4. Nya religiösa rörelser i digitala uppslagsverk : En kvalitativ innehållsanalys om hur digitala uppslagsverk beskriver Folkets tempel

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Arvid Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Folkets tempel; Användarbaserade digitala uppslagsverk; Icke-användarbaserade digitala uppslagsverk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av skolan har framställt en ny metodik gällande informationssökning ochkunskapshämtning, vilken uppenbarat sig av personlig erfarenhet. Dels under grundskoletiden,dels under praktikperioder och vikarieanställningar under högskoletiden. LÄS MER

 5. 5. Att Googla till upplysning : En analys av hur buddhismen framställs på webbsidorna NE.se, SO-rummet och Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Dong Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Buddhism; wikipedia; nationalencyklopedin; so-rummet; internet; framställning;

  Sammanfattning : Studier visar att allt fler elever använder internet för informationssökning till sina studier. En del webbsidor som SO-rummet och Nationalencyklopedin.se (NE.se) har som grund att vara komplement till läromedel i undervisningen, andra webbsidor som Wikipedia (svenska versionen) har som mål att endast förmedla kunskap. LÄS MER