Sökning: "Nationalidentitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Nationalidentitet.

 1. 1. I Sverige tar man i hand : En poststrukturell diskursanalys av integrationspolitikens "vi" och "de"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Statsvetenskap

  Författare :Isabel Wåland; [2016]
  Nyckelord :integrationspolitik; diskursteori; nationalidentitet; Laclau; Mouffe; retorik;

  Sammanfattning : The paper has two objectives: on the one hand, it intends to examine the rhetorical process that constituted the displacement of the contents of "integration" in Swedish politics between the years 1997-2015 - the years that the Swedish government had an integration ministerial post - and on the other hand, it will from this find out how this affected the perception of integration policy "us" and "them". The mainly empirical material is government explanations and yearbooks. LÄS MER

 2. 2. "Äfven jag har en historia!" : En undersökning av den kulturellt bildade diskursen kring folkmusik under sekelskiftet 1800-1900

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Oscar Freund; [2014]
  Nyckelord :Folkmusik; identitet; kulturarv; diskurs; symbolfunktion;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks folkmusikens symbolfunktion för upprätthållandet av 1800-1900-talens kollektiva nationalidentitet. Detta görs genom en analys av den språkliga framställningen av folkmusik inom kulturellt bildade kretsar. LÄS MER

 3. 3. Nationalidentitet : Om skapandet av nationell känsla i resor till broderländer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rifat Bakikhanov; [2012]
  Nyckelord :Nationalidentitet; Norden; Nationalkänsla; Samhörighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER