Sökning: "Nationalism framväxt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nationalism framväxt.

 1. 1. Safeguards of EU Integration? - An Analysis of the Impact of Article 7 TEU and Article 50 TEU on the European Integration Project

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :EU law; European Integration Project; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There has been a surge in nationalism and populism in Europe. As these movements increasingly gain political influence in the Member States, the EU has been affected in several ways. This thesis will examine two of these instances: the alleged rule of law breaches in Poland and the probable fu-ture withdrawal of Britain from the EU. LÄS MER

 2. 2. Den svenska genealogiska rörelsens historiedidaktiska förevändningar under 1900-talets första hälft

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Fredrik Bensch; [2007]
  Nyckelord :genealogi; släktvetenskap; historiedidaktik; historiebruk; historiemedvetande; identitet; folkbildning; konservatism; traditionalism; nationalism; kulturpessimism; rasgenealogi; protektionism; aristogenik; gentilfilosofi; ätt; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Genealogy and heraldry; Genealogi; heraldik; Philosophy and Religion; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen handhar de svenska genealogiska rörelsernas framväxt under första hälften av 1900-talet, i en tid då modernister kom att stå mot traditionalister, masskultur och industrialism mot 'den lilla idyllen' och 'humanismen', framstegstänkande mot undergångsstämning. I tiden som (i varje fall inom kulturdebatten) kom att präglas av vacklande ovisshet och desorientering i brottet mellan det gamla och det nya, försöker i uppsatsen undersökas hur man inom genealogiska sammanslutningar och till dessa relaterade organisationer sökte orientera eller förhålla sig till de olika tidsdimensionerna (eller historien om man så vill), hur man kom att identifiera sig antingen med eller mot det förgångna respektive framtiden. LÄS MER