Sökning: "Nationalism historia"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Nationalism historia.

 1. 1. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 2. 2. Den turkiska pressens fragmenterade syn på Europa : En kvalitativ studie om synen på Europa i turkiska dagstidningar

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Asude Ayata; [2019]
  Nyckelord :Turkish News Media; Discourse; Nationalism; European identity;

  Sammanfattning : The following study is aimed to evaluate the views of the Turkish News Media on Europe by analysing news articles derived from six Turkish daily newspapers with different political and ideological stances. Following are the questions of the study; What are the discourses on Europe in news articles of six Turkish daily newspapers? How are the discourses on Europe expressed, culturally respectively politically? In order to achieve this aim, a postcolonial standpoint on nationalism has been implemented alongside its critical view on orientalism. LÄS MER

 3. 3. När blir man svensk? : En studie om svenskhet och integration i partipolitiska program mellan 1998 och 2018.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Helena Salii; [2019]
  Nyckelord :History; Integration; Nationalism; Politics; Political Parties; Political Programs; Sweden; Swedish; Swedishness; Historia; Integration; Nationalism; Politik; Politiska Partier; Partiprogram; Sverige; svensk; svenskhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to account for and analyse comparisons between the Swedish political parties' programs to show change within and between the parties over time, regarding Swedishness and integration. The goal is to discover in which way the parties have changed or not changed their political programs over a twenty-year period – 1998 and 2018. LÄS MER

 4. 4. Vi gör det för att vi älskar Sverige : En kritisk diskursanalys av Jimmie Åkessons tal i valrörelsen 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Matilda Fagö; Fanny Jansson; [2019]
  Nyckelord :CDA; Sweden democrats; ethno-nationalism; critical disource analysis; Jimmie Åkesson; political speeches; CDA; Sverigedemokraterna; etno-nationalism; kritisk diskursanalys; Jimmie Åkesson; politiska tal;

  Sammanfattning : Studien “Vi gör det för att vi älskar Sverige” syftar till att belysa hur en politikers diskurstillämpning i en svensk valrörelse kan exkludera etniska och kulturella grupper. Specifikt studeras hur Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson tillämpar en etno-nationalistisk diskurs i sina tal på Långholmen, i Almedalen och i Sölvesborg under valrörelsen 2018. LÄS MER

 5. 5. Museal nationalromantik, traditionsbärare och festivalpolskor : Kampen om folkkulturens mening

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erika Vestberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; folkkultur; nationalism; folkmusik; folkdans;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om folkkulturens mening och dess relation till nationalism. Högerradikala partier prioriterar frågor om kultur och vill bevara traditioner och återvända till ett etniskt homogent Sverige. Kaminsky menar att folkkulturen per definition är kopplad till nationalism genom sin relation till historia och önskan om att bevara. LÄS MER