Sökning: "Nationalism historia"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Nationalism historia.

 1. 1. Hitlers roll i läroböcker : – en textanalys av åtta läroböckers framställning av Hitlers roll i utvecklandet av nazism och Förintelsen utifrån ett aktörs -och strukturperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samantha Olsson; [2020]
  Nyckelord :Hitler; läromedel; historieundervisning; Förintelsen och nazism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to investigate the role Hitler played in explanations for the rise of Nazism and the Holocaust. The starting point is textbooks in history for high school from the 1960s to 2014. LÄS MER

 2. 2. När stormen kom till Stockholm: Europatanken i svensk pressdebatt under revolutionsåret 1848

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl-Vincent Reimers; [2020]
  Nyckelord :revolutionsåret 1848; europeisering; nationalisering; modern politisk historia; presshistoria; mediehistoria; europeisk historia; europeisk identitet; gestaltningsteori; Jean-Baptiste Duroselle; Aftonbladet; Svenska Minerva; Dagligt Allehanda; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Around the 150th anniversary in 1998, historical research showed new interest for the wave of revolutions that swept across Europe in 1848. This research focused on providing a new European frame of interpretation for the events in 1848, questioning the exclusive national historiographical traditions of European history, a field of study already formed by the works of Jean-Baptiste Duroselle in 1990. LÄS MER

 3. 3. Från massmord till turistattraktion : En analys av hur den kanariska ursprungsbefolkningens mänskliga kvarlevor har behandlats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Tamara Gomez Kobayashi; [2020]
  Nyckelord :Guanches; etik; Kanarieöarna; kolonialism; ursprungsbefolkning; museiutställning; El Museo Canario; Guanches; ética; Islas Canarias; colonialismo; pueblos indígenas; exposiciones de museos; El Museo Canario;

  Sammanfattning : The Canary Islands are a popular tourist destination. But, behind the good weather and the beautiful beaches there is a traumatic story. Guanches, the island's indigenous people, died as a result of the Spanish colonization. Only a few aspects of Guanche's life remain - their human remains and their material culture. LÄS MER

 4. 4. Torka tårar med blågula handskar : en kritisk diskursanalys av fyra artiklar av Jonas Gardell utifrån teorin om homonationalism

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anjelika Kjellberg; [2019]
  Nyckelord :Homonationalism; nationalism; rasism; homofobi; kritisk diskursanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Jonas Gardell i fyra debattartiklar, publicerade i Expressen , förstärker och anknyter till idén om en svensk nationell identitet och historia. Uppsatsens frågeställningar är: Hur utmanas och reproduceras idéerna om en nationell identitet och historia i fyra av Jonas Gardells artiklar som publicerats mellan åren 2014 och 2018? Har det skett någon utveckling i utmanandet och reproduktionen av dessa nationalistiska idéer mellan dessa år? Gardell valdes utifrån den diskursiva makt han innehar, och årsspannet 2014-2018 valdes då detta är en tid då riksdagspartiet Sverigedemokraterna har växt och en majoritet av artiklarna som ska analyseras förhåller sig till detta. LÄS MER

 5. 5. Den turkiska pressens fragmenterade syn på Europa : En kvalitativ studie om synen på Europa i turkiska dagstidningar

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Asude Ayata; [2019]
  Nyckelord :Turkish News Media; Discourse; Nationalism; European identity;

  Sammanfattning : The following study is aimed to evaluate the views of the Turkish News Media on Europe by analysing news articles derived from six Turkish daily newspapers with different political and ideological stances. Following are the questions of the study; What are the discourses on Europe in news articles of six Turkish daily newspapers? How are the discourses on Europe expressed, culturally respectively politically? In order to achieve this aim, a postcolonial standpoint on nationalism has been implemented alongside its critical view on orientalism. LÄS MER