Sökning: "Nationalism usa"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Nationalism usa.

 1. 1. Vilka var vi som grävde guld i USA? : Om banal nationalism under fotbolls-VM 1994

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Per Börjegren; [2021]
  Nyckelord :Sweden; 20th century; banal nationalism; World Cup; football; national discourse; national community; history teacher; Sverige; 1900-tal; banal nationalism; fotbolls-VM; nationell diskurs; nationell gemenskap; historielärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att studera uttryck för banal nationalism i svenska dagstidningar under världsmästerskapen i fotboll för herrar i USA 1994. Dels för att vidga begreppet nationalism, dels bidra med exempel på hur den kan synliggöras i vardagliga sammanhang och därigenom riskerar reproducera nationella föreställningar. LÄS MER

 2. 2. En narrativ analys och komparativ studie om nyhetsnarrativen i de senaste USA- och EU-valen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elisabeth Olsson; [2021]
  Nyckelord :EU; USA; val; demokrati; högerpopulism; högerextremism; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay analyzes the differences and similarities in the most recent EU and U.S. elections. A narrative analysis is employed, and the theory is based on a social constructionist approach to knowledge. LÄS MER

 3. 3. Trump i en tid av globalisering : En fallstudie om relationen mellan globalisering och nationalstaten inom ramen av Trumps presidentskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johannes Borgemo; [2019]
  Nyckelord :Globalisering; Nationalstaten; Nationalism; Trump; USA; Industrialisering;

  Sammanfattning : In times characterized by globalization and development of international politics Donald Trump became the president of the United States of America. No one knew what impact the new nationalistic movements and Trump’s presidentship would have on globalization and the world. LÄS MER

 4. 4. Handelstvisten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Andersson; [2018]
  Nyckelord :Trade dispute; China; USA; Realism; Thucydides trap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines why a trade dispute between the United States (US) and China has developed after the US decision to impose steel and aluminum tariffs in March 2018. The study was conducted from a realistic point of view with the purpose to put the trade dispute in a broader context of the realistic theories. LÄS MER

 5. 5. ”I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory” : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps tal under valåret 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Sonevik; Agnes Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Election; Political communication; Critical Discourse Analysis; Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Val; Politisk kommunikation; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : This study, ​“‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”​, examines the political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican agenda in this context. LÄS MER