Sökning: "Nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 763 uppsatser innehållade ordet Nationalism.

 1. 1. För fosterlandet : En undersökning av ungsocialisternas och ungdemokraternas syn på nationalism mellan 1914 och 1917 genom tidningarna Brand och Stormklockan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Tova Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Uppgång och fall : Läromedelsanalys om Sovjetunionen i komparation till Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Sarah Mizuno Helmertz; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Sovjetunionen; Romarriket; Nazityskland; Jugoslavien; historieskrivning; historiesyn; kapitalistisk realism; historiens slut;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka digitala läromedelstexter om Sovjetunionens kontroversiella historia och vidare i komparation till historieskrivningar om Romarriket, Nazityskland och Jugoslavien. De utvalda ämnesområdena innefattar olika grader av politisk känslighet och utgör samhällen som har uppstått och fallit under olika tidsperioder. LÄS MER

 3. 3. Svensk frikyrklighet och högerpopulism: immun eller mottaglig? : en jämförande idéanalys av evangelikal kristen opinionsbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :André Casselbrant; [2022]
  Nyckelord :Cas Mudde; right wing populism; populist radical right; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion and politics; free churches; evangelicalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinion formation; Christian Democrats; Sweden Democrats; domestic politics; Cas Mudde; högerpopulism; högerradikal populism; populism; nationalism; Magnus Hagevi; religion och politik; frikyrkorörelser; evangelikalism; Dagen; Världen idag; Sändaren; opinionsbildning; Kristdemokraterna; Sverigedemokraterna; inrikespolitik;

  Sammanfattning : Is religion a vaccine against radical right populism? The opposite has often been taken for granted in many debates. This study tests the theory of religious immunity by examining three Swedish evangelical newspapers: Dagen, Världen idag and Sändaren. LÄS MER

 4. 4. Europaparlamentets skeptiska högerkant : En jämförande innehållsanalys av Sverigedemokraterna och Vox syn på internationell handelspolitik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tilda Enstedt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Are the populist right-wing parties in the European Parliament coherent enough to form a supergroup? This study aims to fill this research gap by investigating what kind of policies two of these parties, Sverigedemokraterna and Vox, advocate in the policy area of international trade. Further, this study aims to compare the similarities and differences between the parties’ policies in international trade to provide a deeper understanding of how coherent they are with the purpose to increase knowledge about their likelihood to cooperate. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Prospects of Turkish Resource Nationalism. Constructing Subject and Places through Hydrosocial Territories - the Case of GAP

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadja Ali; [2022]
  Nyckelord :Resource nationalism; GAP; hydrosocial territories; governmentality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis sets to interrogate the deployment of resource nationalism in the Turkish case, using the hydraulic project Güneydoğu Anadolu Projesi as a case study. While previous research has often determined resource nationalism through state-building and economic accumulation, the thesis challenges this literature by focusing on how conceptualizations of subjects and places are constructed in conjuncture to resource nationalist imageries to build a sense of national unity. LÄS MER