Sökning: "Nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 724 uppsatser innehållade ordet Nationalism.

 1. 1. Staying in the past – The relationship between social Identity and political integration of wellestablished immigrants An interview study about how social identity affects political integration among Turkish immigrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Attila Atik; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to provide a deeper knowledge about how we can understand that even wellestablished immigrants fall behind regarding political integration in Sweden. I have examined this topic by concentrating on the theory of social identity and its effects on the political integration of well-established immigrants. LÄS MER

 2. 2. KÖNSIDEOLOGI OCH KÖNSSKILLNADEN HOS HÖGERRADIKALA PARTIER En statistisk undersökning om partipositionering och väljarstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Acke Holmberg; [2021-02-25]
  Nyckelord :Statsvetenskap; Statistik; EES; Väljare; Väljarbeteende; Röstningsbeteende; Röstningsmönster; Politiska preferenser; Attityder; Partiposition; Populism; Högerpopulism; Nationalism; Högerradikal; Högerradikala partier; Könsskillnad; Feminism; Könsideologi;

  Sammanfattning : In this bachelor's thesis I explore the effect of radical right populist parties’ (RRP) gender ideology on the European gender gap in RRP voting, with a focus on the RRPs potential electorate of individuals with strong anti-immigrational attitudes. The main method used is linear regression analysis with interaction effects of said party positions, testing both propensity to vote and real vote as dependent variables, with data from European Election Study (EES) 2019. LÄS MER

 3. 3. Så kallade "klimatförändringar" - En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om klimatskepticism i de alternativa medierna Fria Tider och Samhällsnytt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nils Arnell; Johanna Blomberg; [2021-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is a growing interest and understanding of the global climate crisis and the effect that it has on the world. Through this growing interest, there has correspondingly been an increased amount ofattention that the climate question has been given in media. LÄS MER

 4. 4. ”Den är den enda räddningen för Europas kulturfolk – varken mer eller mindre” : En komparativ studie av svenska tidningars framställningar av Rasbiologi 1919–1958

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Race biology; eugenics; State Institute for Racial Biology; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; discourse analysis.; Rasbiologi; Rashygien; Rasbiologiska institutet; Statens institut för rasbiologi; SIRB; Herman Lundborg; Gunnar Dahlberg; diskursanalys.;

  Sammanfattning : This dissertation examines two daily newspapers’ representations of eugenics from the incipient racial biological investigation 1919 until 1958, and the State Institute for Racial Biology is reorganized. The dissertation also aims to examine whether there are any distinct turning points where the newspapers distance themselves from the ideas and the research of eugenics. LÄS MER

 5. 5. Katalonien – region, nation eller suverän stat? : En fallstudie över katalansk secession från Spanien

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Kristian Lönner; [2021]
  Nyckelord :Catalonia; independence; nationalism; self-determination; secession; Spain; sovereignty;

  Sammanfattning : In the Spanish region of Catalonia, the overriding political issue during more than adecade has been the conflict concerning the region’s aspirations for independence. Inpolitical science research, the withdrawal of a region from a state is called secession. LÄS MER