Sökning: "Nationell kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden Nationell kultur.

 1. 1. Community Supported Agriculture” i Sverige : Modellens bidrag till ett hållbart livsmedelssystem

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tom Källgren; Olof Nordling; [2019]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture; sustainable agriculture; sustainable development; Community Supported Agriculture; andelsjordbruk; hållbart jordbruk; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns många modeller, mål och visioner för en hållbar utveckling, och många av dessa kan kopplas till jordbruk. Livsmedelsproduktion är en av de viktigaste industrierna vi har och är även källan till en stor del av utsläpp, färskvattenanvändning, övergödning och annan problematik kring miljö, ekonomi, levnadsvillkor och mycket mer. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 3. 3. Marrakechfördragets införlivande i svensk rätt - Stärkta rättigheter och ökad tillgänglighet, eller en kraftlös symbol — En analys av 2018 års ändring av upphovsrättslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jester; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; folkrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine the amendment to the law (1960:729) on copyright for literary and artistic works as of SFS 2018:1099. The purpose was also to examine whether this amendment has taken into sufficient consideration the international principles for the protection of human rights for people with disabilities, or if the alteration has been of a mostly symbolic nature. LÄS MER

 4. 4. Kan miljökonsekvenser av djurförsök beskrivas?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Madeleine Liefke; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med att miljöoron växer runt om i världen, ökar incitamenten för att införliva miljöpolicys och miljöprogram inom verksamheter och organisationer, oberoende av hur stora och etablerade de är. Hänsyn för miljön har blivit en viktig del av utformning inom de flesta verksamheter, dels på grund av att lagar och regler har blivit allt mer omfattande, men också för att normerna i samhället har utvecklats i den riktningen. LÄS MER

 5. 5. ORSAKEN TILL SKILLNADER FÖR GODKÄNNANDET AV MEDICINSK CANNABIS

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bahar Ahmed Rauf; [2019]
  Nyckelord :appetite stimulation in HIV AIDS; chemotherapy-induced nausea and vomiting; chronic pain; medical cannabis; multiple sclerosis; multiple sclerosis; Netherlands; Sweden; Turkey; Denmark;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användning av medicinsk cannabis har blivit ett diskuterat ämne både bland forskare, beslutsfattare, patienter och läkemedelsföretag. Merparten ser fortfarande cannabis mer än en medicinsk substans, men å andra sidan har antalet länder som legaliserad medicinsk cannabis ökat under de senaste åren. LÄS MER