Sökning: "Nationella turistorganisationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nationella turistorganisationer.

 1. 1. Att effektivt sälja Sverige : Värdet av VisitSwedens tillvägagångssätt för att attrahera utländska resenärer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Niklas Gold; Felix Jörnén; [2014]
  Nyckelord :Marknadsföring; Samverkan; Marknadsanalys; Omvärldsanalys; Nationella turistorganisationer;

  Sammanfattning : Our main objective with this essay was to study VisitSweden’s effort to sell Sweden to foreign markets.This has been studied in relation to VisitScotland work and approach. We collected empirical data consisting of document studies and interviews with representatives of VisitSweden and VisitScotland. LÄS MER

 2. 2. En strategi kommer sällan ensam: En studie av en nationell strategis effekter på regionala och lokala turistorganisationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Pauline Lange; Johanna Östberg; Elin Hernborg; [2012]
  Nyckelord :strategi; strategi som praktik; flertalet organisationer; legitimitet; turism; vertikala samarbeten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att berika strategifältet med ny kunskap om vertikala interorganisatoriska processer. Detta görs genom att studera en strategis roll då den implementeras på ett flertal fristående organisationer, samt vilka effekter som skapas och hur de kan förklaras. LÄS MER