Sökning: "Nato"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet Nato.

 1. 1. Sjuksköterskor på insats : Sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta under strid: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sanna Muhrblom; [2020]
  Nyckelord :Influences; Military; Nursing; Nurse; War; Krig; Militär; Omvårdnad; Påverkan; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns minst 32 väpnade konflikter i världen just nu och genom FN samt NATO pågår det militära insatser. Sjuksköterskor har varit en del av försvarsmaktens arbete genom historien och är idag alltid en del av de insatserna försvarsmakten ansvarar för. LÄS MER

 2. 2. What motivates countries’ decisions to contribute to peacekeeping? : The case of Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Lovisa Sand; [2020]
  Nyckelord :Peacekeeping; MINUSMA; Sweden; decision-making; rational choice.;

  Sammanfattning : Following the mid 1990s, a drop in Swedish contributions to UN led peacekeeping have been evident and EU and NATO led operations have taken preference. However, in 2013 Sweden invested in a substantial troop contribution to a UN led peacekeeping operation in Mali. LÄS MER

 3. 3. Försvarsmaktens erfarenhetshantering : redo för samverkan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isac Strandhag; [2020]
  Nyckelord :interoperabilitet; erfarenhetshantering; lessons learned; Försvarsmakten; Nato;

  Sammanfattning : Due to advances in the conceptual understanding of organisational learning, armed forces tend to establish more permanent systems of formal learning than earlier, enhancing their ability to undergo military change. Striving towards inter-organisational emulation interoperability, meaning that systems are able to interact with each other, has become a necessity. LÄS MER

 4. 4. State responsibility in NATO for the ECHR and its effect on legal interoperability : Why tackling the pink elephant in the room is the best option for a more legally resilient Alliance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktor Tunón; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svensk Operationskonst : Ett tydligt manus för kreativ improvisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Per Hedenius; Mikael Hellsten; [2020]
  Nyckelord :Doktrin; operativ; manövertänkande; uppdragstaktik; integrationstänkande; flexibilitet; tillsammans; strategisk; interoperabilitet; Försvarsmakten; Nato.;

  Sammanfattning : In 2020, the Swedish Armed Forces will issue the publication that will operationalize the Military Strategic Doctrine of 2016. This new doctrine, named Doctrine for Joint Operations, is planned to cover all the Armed Forces' operational activities at peace time, crisis and war in the execution of Joint Operations. LÄS MER