Sökning: "Natsume Sôseki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natsume Sôseki.

  1. 1. Characterisation in two translations of "I am a cat"

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Joel Nilsson; [2018-06-12]
    Nyckelord :japanska; Translation Studies; role language; Japanese; shoseikotoba; Natsume Sôseki;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to examine if the characterization in different translations of Natsume Sôseki’s I Am a Cat correspond to the trends in translation studies at the time of publication. Yoko Hasegawa (2012) provides an overview of the history of the discipline of Translation Studies. LÄS MER