Sökning: "Nattvarden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Nattvarden.

 1. 1. Kom, nu är allt tillrett : Nattvarden, från ett fysiskt rum till en digital gemenskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Madelene Hansson Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; Digital; Gemenskap; Nattvard; Måltidsgemenskap; Liturgi; Nattvardsteologi;

  Sammanfattning : Uppsatsen går igenom ritualer i det digitala. I ett försök att finna teologiska belägg för huruvida det är genomförbart att uppnå måltidsgemenskap på en digital plattform, i Svenska kyrkans ordning. Uppsatsen berör olika typer av digitala rum/plattformar och utforskar gemenskap inom det digitala och om något går förlorat där. LÄS MER

 2. 2. Nattvardssyn : En jämförelsestudie mellan systerkyrkorna: Svenska Missionskyrkan, Covenant Church i USA och Pactokyrkan i Ecuador

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Daniel Lopez; [2021]
  Nyckelord :Nattvarden; Jesus Kristus; Herrens Måltid; Mission; P.P. Waldenström; Pactokyrkan; Svenska Missionkyrkan; Covenant Church;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att studera nattvardssynen i tre systerkyrkor; Svenska Missionskyrkan, Covenant Church i USA och Pactokyrkan i Ecuador. Dessa samfund eftersom de alla delar samma teologiska rötter. Covenant Church och Pactokyrkan är båda direkt och indirekt frukt av Svenska Missionskyrkan. LÄS MER

 3. 3. Den föränderliga nattvarden : En studie om anpassat nattvardsbruk i Svenska kyrkan och dess ecklesiologiska och teologiska konsekvenser.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Norberg; [2021]
  Nyckelord :Nattvard; kommunion; förändring; covid-19; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : The present study investigates which theological and ecclesial consequences adjustments of the holy communion, that have been recognized in the empirical material, motivated by societal circumstances (in this case the covid-19 pandemic), may result in regarding the Church of Sweden.  The empirical material has been obtained from interviews with the vicar responsible for the communion for the parish in question. LÄS MER

 4. 4. Ska vi verkligen fly från farsoter? : En uppsats om Svenska kyrkans hantering av nattvarden i relation till covid-19.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Sara Norberg; [2020]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; nattvard; covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur Svenska kyrkans biskopsmöte och fyra pastorat i Svenska kyrkan reagerat gällande nattvarden under covid 19-pandemin, i mars till och med september 2020, och hur detta förhåller sig till den officiella nattvardssyn som Svenska kyrkan säger säger sig ha. Svenska kyrkans officiella nattvardssyn framkommer i utvalda ordnings-, bekännelsedokument och dokument av bekännelsekaraktär som Svenska kyrkan förhåller sig till. LÄS MER

 5. 5. Frihet att välja - så länge du väljer rätt. En studie av religionsfriheten i 1809 års regeringsform

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Bergström; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; konstitutionell rätt; rättsvetenskap; statsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1809 antogs en ny regeringsform i Sverige. En nyhet i denna var att den ålade kungen att skydda var och ens rätt till fri religionsutövning, vilket på ytan verkar innebära att religionsfrihet infördes. LÄS MER