Sökning: "Natur"

Visar resultat 1 - 5 av 2919 uppsatser innehållade ordet Natur.

 1. 1. Diamanttetras utforskande beteende och stimformation i artificiell miljö : En jämförelse mellan odlade och vildfångade diamanttetror

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Melkerson; [2020]
  Nyckelord :Diamond tetra; fish behavior; ornamental fish; shoal school; Diamanttetra; fiskars beteende; akvariefisk; stim;

  Sammanfattning : De har gjorts få studier på akvariesfiskars beteende. För att bemöta intresset för akvariefiskar så behöver vi veta mer om deras beteende i en artificiell miljö. Syftet med den här studien är att jämföra det utforskande beteendet hos vildfångade och odlade diamanttetror som är en vanlig akvariefisk. LÄS MER

 2. 2. Rådgivning via telefon ur sjuksköterskors perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Anna Arvidsson; Denise Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Rådgivning; Kommunikation; Arbetsmiljö; Telefon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1970-talet ökade kraven på sjukvården där allmänheten ställde krav på ökad tillgänglighet såväl som vård för alla på lika villkor. Detta medförde en expandering av sjukvårdsrådgivning via alternativ kontakt, såsom över telefon. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers upplevelser av att bo på ett särskilt boende : Det sista boendet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hillman; Isabell Wahlsten; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Housing for the Elderly; Living environment; Boendemiljö; särskilt boende; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre. Idag är 1 av 11 över 65 år men år 2050 kommer 1 av 6 vara över 65 år. Antalet äldre som är över 80 år och kräver insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsboende ökar. LÄS MER

 4. 4. Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Tolke; Nicholas Eklund; [2020]
  Nyckelord :Övergångsrättvisa; inkluderande; exkluderande; frihet; Sydafrika; Sierra Leone; Burundi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. LÄS MER

 5. 5. Blomsterlupinens olika blomfärger i relation till bebyggelse och breddgrad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Christine Ehrlander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Blomsterlupin, Lupinus polyphyllus, är en invasiv art som introducerades i Europa som trädgårdsväxt på 1800-talet. Arten har sedan spridits och finns idag vild i stora delar av Europa. Mänskliga aktiviteter antas ha en betydande påverkan på växtens spridning. LÄS MER