Sökning: "Natural Disasters"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden Natural Disasters.

 1. 1. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 2. 2. Skapar naturkatastrofer ekonomisk tillväxt?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Schlyter; Ida Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; Naturkatastrofer; BNP per capita; Syntetisk kontrollgrupp;

  Sammanfattning : Antalet naturkatastrofer som inträffar i världen ökar på grund av de klimatförändringar som råder. Den ökande trenden kan komma att fortsätta i framtiden om inga större ageranden för att minska klimatförändringarna sker. LÄS MER

 3. 3. The Portrayal of Natural Disasters in News Reporting

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hanna Rapo; [2020]
  Nyckelord :Wildfire; Australia; Erasure; Framing; Metaphor; Eco-linguistics; Corpus linguistics; Media discourse; UK media; Fire; Natural disaster;

  Sammanfattning : As climate change becomes more destructive to our planet, some governments have taken action towards a more sustainable future. One being the UK, where a Climate Emergency was declared in 2019, which affects public corporations and news outlets. LÄS MER

 4. 4. Improvements of ground anchors for Better Shelter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Joel Olsson; Richard Härlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is part of a bachelor’s degree project in solid mechanics at KTH, Stockholm. It is performed by two students on behalf of the social enterprise Better Shelter, which provides shelters for people displaced by war and natural disasters. LÄS MER

 5. 5. Viewing Post-Conflict Gender Equality Through a Vulnerability Lens

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Laura Donati; [2020]
  Nyckelord :Gender; gender roles; humanitarian emergency; crisis; natural disaster; post-conflict phase; policy analysis; women empowerment;

  Sammanfattning : Natural disasters and conflicts are not gender neutral. They have a different impact on women, girls, boys and men, deepening and intensifying already existing, socially constructed, cultural norms and gender roles. LÄS MER