Sökning: "Natural Language Processing"

Visar resultat 1 - 5 av 453 uppsatser innehållade orden Natural Language Processing.

 1. 1. Detecting inconsistencies of safety artifacts with Natural Language Processing Bachelor of Science Thesis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Xuni Huang; [2023-01-09]
  Nyckelord :Inconsistencies; Safety-critical systems; Natural language processing; Classification;

  Sammanfattning : This paper investigates a method that helps detect inconsistencies between safety-critical systems’ textual safety artifacts that safety cases rely on by involving NLP techniques. A design science research study was conducted in three iterations. I evaluate the method by conducting different experiments. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning Based Sentiment Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Shashank Kalluri; [2023]
  Nyckelord :Sentiment Analysis; Word Embedding; Deep Learning;

  Sammanfattning : Background: Text data includes things like customer reviews and complaints,tweets from social media platforms. When analyzing text-based data, the SentimentModel is used. Understanding news headlines, blogs, the stock market, politicaldebates, and film reviews some of the areas where sentiment analysis is used. LÄS MER

 3. 3. Finding Quality Problems In Security Requirements Using NALABS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rikard Hallberg; [2023]
  Nyckelord :data; requirement; security; NLP; natural language;

  Sammanfattning : Security can be informally defined as the freedom from the conditions that cause a loss of assets. Security requirements are the ways that stakeholders, involved in a software engineering project, specify security in the end product. LÄS MER

 4. 4. Metod för ett automatiserat frågebesvarande i det svenska språket

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Kristian Penna; [2023]
  Nyckelord :question answering; natural language processing; artificial intelligence; machine learning; deep learning; artificial neural networks; transformer; BERT; sentence transformers; semantic textual similarity; frågebesvarande; språkteknologi; artificiell intelligens; maskininlärning; djupinlärning; artificiella neurala nätverk; transformer; BERT; sentence transformers; semantisk textlikhet;

  Sammanfattning : I ärendehanteringssystem utgör avslutade ärenden en värdefull datamängd bestående av par av frågor och svar som organisationer med rätt metoder kan dra nytta av för att utvinna fördelar. I denna studie har en Sentence Transformers-modell blivit finjusterad för question answering som tillsammans med en datamängd från ett ärendehanteringssystem automatiskt kan besvara organisationsspecifika frågor i det svenska språket. LÄS MER

 5. 5. Investigating Validity of Semantic Measures vs Rating Scales in Assessing Personality

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofie Gustavsson; Henrietta Plate; [2023]
  Nyckelord :Rating scales; semantic measures; Five Factor Model of personality; The Big Five; IPIP-NEO 30; Natural Language Processing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Within personality research, self-report questionnaires are a common approach. This study takes aim at investigating whether self-report questionnaires are enough, or if semantic measures, through Natural Language Processing, could be a substitute or complementary method, in assessing personality. LÄS MER