Sökning: "Naturbaserad rehabilitering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Naturbaserad rehabilitering.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Vägen  tillbaka  efter  stressrelaterad  psykisk  ohälsa : Arbetsterapeuters  erfarenheter  av  naturbaserad  rehabilitering  för  återgång  till  sysselsättning

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Maria Dahlström; Camilla Davidsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Natur, hälsa & tro : en kunskapsöversikt till grund för skapandet av en hälsoträdgård med kristen profil för arbetstränande på Ralingsåsgården, Aneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Mirjam Alinder; [2018]
  Nyckelord :natur; hälsa; tro; naturbaserad rehabilitering; hälsoträdgård; läkande trädgård; ekoterapi; ekospiritualitet; existentiell hälsa; andlighet; arbetsträning;

  Sammanfattning : Detta arbete har sin utgångspunkt i Ralingsåsgårdens önskan om att anlägga en hälsoträdgård, men handlar främst om kopplingarna som finns mellan natur, hälsa och tro. Naturens potential att bidra till förbättrad hälsa har studerats sedan 70-talet, framförallt inom miljöpsykologin, men har tillämpats i varierad grad i tretusen år. LÄS MER

 4. 4. Naturens möjligheter inom naturbaserad rehabilitering : personalens syn på naturens roll i naturbaserad rehabilitering för personer med stressrelaterad mental ohälsa

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Carlsson; [2016]
  Nyckelord :naturmiljö; rehabiliteringsträdgård; vård; stödjande miljö; supportive environment theory; miljöpsykologi; personalperspektiv; semistrukturerad kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Naturbaserad rehabilitering (NBR) är en vårdform som genom kliniska studier och forskning hjälpt och visats vara effektiv för personer med stressrelaterad mental ohälsa. Vårdformen bygger på en interaktion mellan miljö, aktivitet samt transdisciplinär kompetens och på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp sker aktuell forskning inom området. LÄS MER

 5. 5. Där vi trivs kan vi växa : upplevelser av att ge och få naturbaserad terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Margareta Nobell; [2016]
  Nyckelord :naturbaserad terapi; NBT; grön rehabilitering; trädgårdsterapi; utmattningssyndrom; UMS; naturunderstödd terapi; naturunderstödd rehabilitering; NUR; stressrelaterad ohälsa; behandlingsmotivation; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Naturbaserad terapi utprövas i Sverige för utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa. Ett omfattande forskningsunderlag visar på naturens läkande effekter vad gäller stressreduktion och återhämtning. Det behövs dock mer forskning för att klargöra behandlingens effekter. LÄS MER