Sökning: "Naturbaserad rehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Naturbaserad rehabilitering.

 1. 1. Rehabilitering i naturmiljö för personer med svår stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Moa Fältman; Matilda Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Naturbaserad rehabilitering; naturbaserad terapi; trädgårdsterapi; arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett växande hälsoproblem. Att rehabiliteras i naturmiljö har visats bidra till ökad hälsa för personer med svår stress. Att göra en litteraturöversikt är aktuellt för att konstatera vad det finns för forskning idag om rehabilitering i naturmiljö. LÄS MER

 2. 2. Så ett frö för grön rehabilitering: Effekten på depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Melinda Cederblad; Sofia Öberg; [2020]
  Nyckelord :Depression; Naturbaserad rehabilitering; Hortikulturell rehabilitering; Explorativ rehabilitering; Naturpromenader;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Depression är ett växande folkhälsoproblem och konventionell behandling fungerar inte alltid. Depression, om obehandlat, medför risken för flera somatiska sjukdomar som kan vara livshotande. LÄS MER

 3. 3. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 4. 4. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Maria Losell; [2020]
  Nyckelord :naturbaserad rehabilitering; naturunderstödd; NUR; Region Skåne; vårdpersonal; motivation; implementering; NURkoordinator; NURgård; ohälsa; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser med att arbeta med naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i Region Skåne. 14 semistrukturerade intervjuer gjordes med vårdpersonal på enheter kopplade till interventionen. Materialet bearbetades med tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Vägen  tillbaka  efter  stressrelaterad  psykisk  ohälsa : Arbetsterapeuters  erfarenheter  av  naturbaserad  rehabilitering  för  återgång  till  sysselsättning

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Maria Dahlström; Camilla Davidsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER