Sökning: "Nature World Heritage"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Nature World Heritage.

 1. 1. Taxonomisk indelning och bevarande av späckhuggaren

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Isa Persson; [2017]
  Nyckelord :späckhuggare; orcinus orca; ekotyper; artindelning; bevarandebiologi; taxonomi;

  Sammanfattning : Späckhuggaren är världens största delfin och en av havens toppredator. Trots att späckhuggaren uppvisar specialiseringar med avseende på social sammansättning, val av bytesdjur och ibland har morfologiska olikheter är den idag betraktad som en monotypisk art. LÄS MER

 2. 2. The Social Constructs of Natural World Heritage: An Ethnographic Investigation into the Conflicts of a Danish UNESCO Destination

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Schneider; Signe Baeksted Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :appropriation; spatial consumption; commodification; politics of representation; power; spatial conflicts; destination development; Stevns Klint; UNESCO; Nature World Heritage; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper will investigate the conflicts that can arise during destination development following a World Heritage inscription. Previous literature mentions that conflicts arise, but focuses on a more managerial perspective, and fails to account for the characteristics of those conflicts. LÄS MER

 3. 3. Ecocertifications and quality labels : For whom and why, in the case of Laponia.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Anna Engberg; [2017]
  Nyckelord :Laponia; World Heritage; tourism; ecocertifications; quality markings; eco tourism;

  Sammanfattning : Abstract There are a lot of ecocertifications in Sweden for a variety of different categories; for example the Swan, which is a label for both hotels and products; KRAV, a label for farms and what farms pro- duce; Nature’s Best, a label for tourist adventures; the Sápmi Experience, a newly developed label for Sámi tourism, and The Green Key, a certification offered by Håll Sverige Rent for hostels, ho- tels, mountain cabins and camping grounds. Nature’s Best and the Green Key I have chosen as the focus for this paper, because they are the most relevant for my research. LÄS MER

 4. 4. Modern Fairy Tales: The New Existence of an Old Genre : Exemplified by the Books of Alan A. Milne, Tove Jansson and Eno Raud

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Svetlana Yashkina; [2016]
  Nyckelord :children s literature; literary fairy-tale; modernism; poetics; semiotics; folkloristics; myth; mytho-logic; archaic intertext; memory of the genre; fantasy; chronotope; A.A. Milne; Tove Jansson; Eno Raud; Elezar Meetinsky; Michail Bakhtin; Yuri Lotman; Vladimir Propp; Bruno Bettelheim; barnlitteratur; saga; konstsaga; folkloristik; semiotik; myt; intertextualitet; poetik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to draw new perspectives to the theoretic approach towards the complex nature of the modern fairy tale genre and its transformation. The study is exemplified by two books by Alan A. LÄS MER

 5. 5. Förnyelse av historiska alléer i Sverige : hur förnyas och restaureras historiska alléer i Sverige - är det natur eller kulturhistoria som bestämmer åtgärderna?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Liliana Ravanshad; [2015]
  Nyckelord :historiska alléer; restaurering; förnyelse; kulturhistoria; naturvärden;

  Sammanfattning : Allén har ett väldigt långt historiskt förflutet. Alléer kan innehålla olika trädslag men historiskt är det lind som har dominerat i Europa och Sverige. Andra trädarter som alm, avenbok, björk, pil, päron och äpple var även viktiga alléträd i Sverige. LÄS MER