Sökning: "Nature-based rehabilitation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Nature-based rehabilitation.

 1. 1. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 2. 2. DET ÄR INGEN QUICK FIX, DET ÄR NATUREN - EN KVALITATIV STUDIE OM PROFESSIONELLAS UPPLEVELSER AV NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :My Albihn Thermaenius; Nicolas Dahlborg; [2020]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; Kompetens; Naturunderstödd rehabilitering; Sociala band; Delaktighet; Stigma; Stress; Participation; Emotional work; Qualifications; Nature-based rehabilitation; Social bonds;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors ändrade levnadsförhållanden har under de senaste årtiondena resulterat i ökad psykisk ohälsa. Naturens påvisade hälsofrämjande effekter har varit grunden till den rehabiliteringsform som benämns naturunderstödd rehabilitering, NUR. LÄS MER

 3. 3. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Lewin; [2020]
  Nyckelord :NUR; Shinrin-Yoku Skogsbad; naturunderstödd rehabilitering; Alnarps rehabiliteringsträdgård; skogsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige var Alnarps rehabiliteringsträdgård först med att erbjuda naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär. Natunderstödd Rehabilitering på Landsbygden (NUR) har uppstått som en vidare utveckling av den forskning som gjorts på Alnarps rehabiliteringsträdgård. LÄS MER

 4. 4. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 5. 5. Naturunderstödd rehabilitiering mot utmattningssyndrom - en scoping review.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Mia Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet var att beskriva Naturunderstödd rehabilitering (NUR) med inriktning på stress och utmattningsrelaterade besvär.   Frågor som ställdes: Vad innebär NUR och hur påverkas personer som lider av stress och/ eller utmattningsrelaterade besvär av NUR? Metod: En litteratursammanställning i form av en scoping review, användes i detta arbete, innehållande vetenskapliga artiklar inom NUR med inriktning mot stressrelaterad ohälsa. LÄS MER