Sökning: "Naturkatastrofer"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet Naturkatastrofer.

 1. 1. Tabloidization in Swedish news media? The ongoing pandemic in focus : A quantitative content analysis of how Swedish news media communicates about the COVID-19 vaccine

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annie Brandelid; Evelina Eklund; [2021]
  Nyckelord :Tabloidization; news media; COVID-19 vaccine; hard and soft news.; Tabloidisering; nyhetsmedia; COVID-19-vaccin; hårda och mjuka nyheter.;

  Sammanfattning : In times of crises such as pandemics, wars or natural disasters, the responsibility of the news media increases. Previous research has shown that people in crisis tend to seek information in traditional media and find it the most reliable source. LÄS MER

 2. 2. Water-related disasters : An overview of landslides and floods in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Josefin Wiklund Klingbjer; [2021]
  Nyckelord :Natural disasters; floods; flooding; landslide; ArcGIS; Sweden; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv; Naturkatastrofer; översvämning; skred; ArcGIS; Sverige; Västra Götaland; Västernorrland; Värmland; Västerbotten; Örebro; Ångermanälven; Norsälven; Klarälven; Göta älv;

  Sammanfattning : Current research shows that water-related disasters are the most common natural disaster worldwide and these disasters are increasing in numbers. Water-related disasters cause negative consequences through damage to infrastructure and human health. LÄS MER

 3. 3. Kan Tove Jansson skapa mening i undervisningen? : En kvalitativ textanalys kring tre muminböckers möjligheter som didaktiska resurser i tema och identitetsutvecklande arbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carolina Pettersson; Tove Grannäs Brännström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa textanalys har framträdande teman och motiv i Tove Janssons muminböckeranalyserats kring hur de kan utgöra didaktiska resurser i ett tema och identitetsutvecklande arbete.De muminböcker som analyserats är Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer(1968) och Trollkarlens hatt (1948). A.J. LÄS MER

 4. 4. Katastrofernas undervisning : En litteraturstudie om undervisningsmetoder i geografiämnet för att som lärare hantera katastrofriskreducering och naturkatastrofer i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Andreas Broman; Johan Wicander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Naturkatastrofer har ökat och kommer fortsätta att öka i frekvens under de kommande åren. Därmed är det väsentligt att skolsystemen världen över anpassar sig efter denna fakta och undervisar elever om katastrofriskreducering och naturkatastrofer. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av omvårdnad på akutmottagning efter trauma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jaana Paldanius; Johanna Persson; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Omvårdnad; Patienters erfarenheter; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma innebär att kroppen varit utsatt för kraftigt våld av hög energi och bidragit till livshotande skador. Årligen omkommer runt 3000 människor i Sverige av trauma. I världen omkom 4 410 000 personer år 2019 till följd av trauma. Sverige är relativt besparat från större trauman, såsom naturkatastrofer och krig. LÄS MER