Sökning: "Naturläkemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Naturläkemedel.

 1. 1. Är ingefära lika effektivt som NSAID avseende smärtlindring hos kvinnor med primär dysmenorré?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Maysaa Hadi; [2019]
  Nyckelord :primary dysmenorrhea; ginger; NSAID; menstruation; placebo; herbal; prostaglandins; VAS; pain; Primär dysmenorré; ingefära; NSAID; menstruation; placebo; naturläkemedel; prostaglandiner; VAS; smärta;

  Sammanfattning : Dysmenorré är ett av de vanligaste gynekologiska tillstånden bland unga kvinnor med en prevalens kring 67%- 90% världen över. Tillståndet är uppdelat i primär- och sekundär dysmenorré och definieras som smärtsamma muskelkramper från nedre buken i kombination med bland annat illamående och diarré som uppkommer under menstruationen. LÄS MER

 2. 2. Perioperativa åtgärder för att lindra och förebygga postoperativ halsont och heshet hos patienter som genomgått generell anestesi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Manne Ekdahl; Åsa Nordling; [2019]
  Nyckelord :General anesthesia; Intubation; Postoperative complications; Hoarseness; Sore throat; Generell anestesi; Intubation; Postoperativa komplikationer; Heshet; Halsont;

  Sammanfattning : Bakgrund: Halsont och heshet är några av de vanligaste postoperativa komplikationerna hos patienter som erhållit endotrakealtub eller larynxmask under generell anestesi. Syfte: Att kartlägga anestesisjuksköterskans perioperativa åtgärder för att förebygga och lindra patientens postoperativa halsont och heshet. LÄS MER

 3. 3. Användandet av naturmedel som egenvård och kommunikationen mellan vårdgivare och patient : En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Maria Nensén Nord; [2018]
  Nyckelord :Natural remedies; herb-drug interaction and self-care.; Naturmedel; naturmedel-läkemedelsinteraktion och egenvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har naturläkemedel huvudsakligen använts på patienters eget initiativ och utan kontakt med vårdgivare. Många tror att naturmedel inte är mediciner utan säkra och naturliga i tillägg till en hälsosam diet. Precis som konventionella läkemedel kan naturmedel ge upphov till både biverkningar och interaktioner. LÄS MER

 4. 4. Naturens Läkemedel : Harmin mot cancer?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabell Berthelsen; [2016]
  Nyckelord :Harmin; Naturläkemedel; cancer; cancermedicin; cancerläkemedel; naturliga läkemedel; nya cancerläkemedel; banisteropsis caapi; peganum harmala;

  Sammanfattning : Harmine is a beta-carboline present in medical plants such as Peganum harmala that have been used traditionally as anticancer therapy. In this study, the aim was to examine if it really does have an effect on cancer and if so, mechanism of action. To do so several earlier studies on the subject have been examined. LÄS MER

 5. 5. Odlingsvärd medicinalväxt Schisandra chinensis fjärilsranka

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Susanne Stenqvist; [2016]
  Nyckelord :Schisandra; medicinalväxt; lignaner; sekundära metaboliter; adaptogen; basala angiospermer;

  Sammanfattning : Schisandra chinensis är en tvåhjärtbladig växt och ingår i familjen Schisandraceae och i släktet Schisandra. Släktet innehåller ett tjugotal arter som är klätterväxter. Blommorna är oftast enkönade, blomställningen är enkel. Frukten är ett aggregat och är fäst längs med den förlängda blomaxeln. LÄS MER