Sökning: "Naturlig Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Naturlig Skog.

 1. 1. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Isak Vahlström; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Sammanfattning : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. LÄS MER

 2. 2. Från naturlig råvara i skog till furu som slutprodukt : Kartläggning av talltimrets försörjningskedja

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Tina Gullmark; Albert Zeneli; [2018]
  Nyckelord :mapping; forest industry; supply chain; information flow; timber process; efficiency; pine-tree timber.;

  Sammanfattning : Stora Enso is today one of the four largest companies in the swedish forest industry. The company's business is spread all over the world, but it’s headquarters are located in Sweden and Finland. Stora Enso Skog is part of the company's global organization for wood supply to Swedish sawmills, paper mills and pulp mills. LÄS MER

 3. 3. Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Schönning; [2018]
  Nyckelord :rejuvenation; deciduous forest; oak; Quercus robur; beech; Fagus sylvatica; natural rejuvenation; sowing; planting; biodiversity; ecosystem; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. LÄS MER

 4. 4. Hur tidpunkten för och samordningen av föryngringsåtgärder påverkar föryngringsresultatet och konkurrenstrycket i plantskogen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Sanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :björk; gran; kalmarkstid; konkurrensindex; markberedning; plantering; planteringsmånad; tall; birch; competition index; fallow period; pine; planting; planting month; scarification; spruce;

  Sammanfattning : Enligt Skogsvårdslagen skall åtgärder för etablering av nästkommande bestånd senast vara vidtagna under det tredje året efter avverkning och lagen begränsar sålunda den längst tillåtna kalmarkstiden. Kalmarkstidens längd är känd att påverka faktorer av betydelse för föryngringsresultatet, men kan även tänkas påverka det konkurrenstryck planterade plantor senare utsätts för från naturligt föryngrade plantor. LÄS MER

 5. 5. Naturlig föryngring efter brand : Fyra trädarters etablering i relation till mikromiljö och spridningsavstånd på Salabrännan

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Maria Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Plantetablering; mikromiljö; bränningsdjup; spridningsavstånd; skogsbrand; Salabrännan; Västmanland; Seedling establishment; microenvironment; fire severity; depth of burn dispersal distance; forest fire; Västmanland;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 inträffade i Västmanland en med Sveriges mått mätt mycket stor brand, Salabranden. Brandfältet, och i synnerhet den del som blivit naturreservat, ger en unik möjlighet att studera hur den naturliga plantetableringen efter brand ser ut för några av Sveriges vanligast förekommande trädslag. LÄS MER