Sökning: "Naturlig Skog"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Naturlig Skog.

 1. 1. Kalkningens effekt och spridning - Uppföljning och utvärdering av kalkning och försurning i Ulricehamns kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Försurning; kalkning; sjöar; pH; alkalinitet; skogsbruk; miljömål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification was one of the biggest environmental issues during the 20th centaury, especially in Sweden since acidic emissions from other regions ended up in the ground and water here. In this study, data from several lakes in Ulricehamn Municipality was analysed with consideration of acidification. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Beatrice Ottosson; Susanna Skog; [2020]
  Nyckelord :Depressionssymtom; Geriatrik; Nedstämdhet; Sjuksköterska; Symtomlindring; Blues; Depression symptom; Geriatric; Symptom relief; Nurse;

  Sammanfattning : Ottosson, B. & Skog, S. Åtgärder för att symtomlindra depression eller nedstämdhet hos äldre - en litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Skogsstrukturer och dess betydelse för biodiversitet : visat i en gradient av mänsklig påverkan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Hilda Brynjarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Skogsstrukturer; plantage; semi-naturlig skog; naturskog; branddynamik; luckadynamik;

  Sammanfattning : This study was conducted to find out if there are forest structural differences along a gradient of human impact: tree plantation, semi-natural forest, and natural forest. Two, forest areas in the north of Sweden were selected; Kulbäcksliden, which is dominated by mesic to moist spruce forest with gap dynamics, and a forest in the  Eco park Skatan, which due to dry soils historically have been dominated by pine forest and fire dynamics. LÄS MER

 4. 4. Community structure of polyporous fungi after wildfire in boreal forest

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Isak Vahlström; [2019]
  Nyckelord :biodiversity; community composition; natural disturbance; forest fire; polyporous fungi; ; wood-decaying fungi;

  Sammanfattning : Wildfire is a natural disturbance that creates large amounts dead wood and contribute to a landscape of different successional stages, important for biodiversity. The number of wildfires have declined in boreal Fennoscandia due to effective fire suppression. LÄS MER

 5. 5. Total carbon sequestration during an entire rotation period of oil palm in northern Borneo

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefin Runesson; [2019]
  Nyckelord :oil palm; carbon balance; carbon sequestration; land use change; soil carbon; carbon credits;

  Sammanfattning : Considerable amounts of carbon (C) has been lost from tropical forests as a result of continuous conversion of tropical forests into oil palm plantations. Therefore, a better understanding of the C budget and potential sequestration rate in oil palm plantations and how it compares to natural forests is needed. LÄS MER