Sökning: "Naturlig språkbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Naturlig språkbehandling.

 1. 1. Decentralized Large-Scale Natural Language Processing Using Gossip Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdul Aziz Alkathiri; [2020]
  Nyckelord :gossip learning; decentralized machine learning; distributed machine learning; NLP; Word2Vec; data privacy; skvallerinlärning; decentraliserad maskininlärning; distribuerad maskininlärning; naturlig språkbehandling; Word2Vec; dataintegritet;

  Sammanfattning : The field of Natural Language Processing in machine learning has seen rising popularity and use in recent years. The nature of Natural Language Processing, which deals with natural human language and computers, has led to the research and development of many algorithms that produce word embeddings. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning för klassificering av kundsupport-ärenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Max Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; Text Classification; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory; Naturlig språkbehandling; Textklassificering; Convolutional Neural Network; Long Short Time Memory;

  Sammanfattning : Företag och organisationer som tillhandahåller kundsupport via e-post kommer över tid att samla på sig stora mängder textuella data. Tack vare kontinuerliga framsteg inom Machine Learning ökar ständigt möjligheterna att dra nytta av tidigare insamlat data för att effektivisera organisationens framtida supporthantering. LÄS MER

 3. 3. Decentralizing Large-Scale Natural Language Processing with Federated Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Garcia Bernal; [2020]
  Nyckelord :Natural Language Processing; distributed systems; Federated Learning; Word2Vec; Naturligt språkbehandling; distribuerade system; federerat lärande; Word2Vec;

  Sammanfattning : Natural Language Processing (NLP) is one of the most popular and visible forms of Artificial Intelligence in recent years. This is partly because it has to do with a common characteristic of human beings: language. LÄS MER

 4. 4. Test Case Generation from Specifications Using Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alzahraa Salman; [2020]
  Nyckelord :Software testing; Test case generation; Natural Language Processing; Test case specifications; Programvarutestning; Testfallsgenerering; Naturlig språkbehandling; Testfallspecifikationer;

  Sammanfattning : Software testing plays a fundamental role in software engineering as it ensures the quality of a software system. However, one of the major challenges of software testing is its costs since it is a time and resource-consuming process which according to academia and industry can take up to 50% of the total development cost. LÄS MER

 5. 5. Object Detection in Object Tracking System for Mobile Robot Application

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Alessandro Foa'; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work takes place at the Emerging Technologies department of Volvo Construction Equipment(CE), in the context of a larger project which involves several students. The focus is a mobile robot built by Volvo for testing some AI features such as Decision Making, Natural Language Processing, Speech Recognition, Object Detection. LÄS MER