Sökning: "Naturrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Naturrätt.

 1. 1. Sveriges inkorporering av Barnkonventionen: ett utmanande av den svenska abortlagstiftningen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maya M'bog Rosén; [2020]
  Nyckelord :abortion; ECHR; CRC; pro-life; abortlagstiftning; folkbokföringslag; legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera om den nationella inkorporeringen av Barnkonventionen (CRC) har någon inverkan på den svenska abortlagstiftningen, eftersom det i konventionens preambel konstateras att ett barn måste inneha särskilt skydd både före och efter födseln. Syftet är också att analysera vem som ses som ett barn och därmed rättighetsinnehavare. LÄS MER

 2. 2. En framtida IS-tribunal – tomma ord eller en reell möjlighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Jagunic; [2019]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt Islamiska staten; Tribunal; Krigsförbrytelser; Folkmord; Brott mot mänskligheten; Naturrätt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the past five years, the Islamic State has been responsible for a large amount of pain and suffering. War crimes, crimes against humanity and genocide have been committed in the areas the group controlled in Iraq and Syria. LÄS MER

 3. 3. Humanitarian Intervention in History - An Analysis of the Historical Evolution of the Doctrine

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mikaela Gisslén; [2018]
  Nyckelord :International Law; Legal History: Humanitarian Intervention; Just War Tradition; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Våldsförbudet i artikel 2.4 i FN- stadgan är en av de viktigaste reglerna inom internationell rätt, det finns bara två undantag till regeln. Det pågår dock en diskussion gällande ifall humanitär intervention ska anses som ytterligare ett legalt undantag till våldsförbudet. LÄS MER

 4. 4. En terrorists mänsklighet och rätt till rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ronja Hasan; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att utifrån två perspektiv analysera hur terrorgruppen Daesh avhumaniseras, vilka anspråk de kan göra på mänskliga rättigheter samt huruvida de kan bestraffas för sina människorättskränkande handlingar. Den första delen av undersökningen har som syfte att kartlägga hur gruppen framställs i brittisk tabloidpress för att undersöka vilken typ av avhumanisering som sker i enlighet med Nick Haslams teori, och den andra delen av undersökningen ämnar att sedan diskutera aspekter av hur en Daesh-krigare kan förlora sitt anspråk på mänskliga rättigheter med hjälp av olika perspektiv i kontrast till John Locke och Thomas Hobbes teorier för naturrätt. LÄS MER

 5. 5. Förnuftet och rätten : John Finnis naturrättslära

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joakim Palm; [2018]
  Nyckelord :John Finnis; Jurisprudence; Natural Law; Ethics; Basic Goods; Common Good; Practical Reasonableness; Incommensurability; Allmän rättslära; rättsfilosofi; naturrätt; John Finnis; det gemensamma bästa; etik;

  Sammanfattning : John Finnis is one of the seminal contemporary jurisprudential thinkers working within the natural law tradition. His Natural Law and Natural Rights, first published in 1980, has had a significant impact and stands as a centerpiece of modern natural law theory. It is at once a work of ethics, political philosophy as well as jurisprudence. LÄS MER