Sökning: "Naturupplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Naturupplevelser.

 1. 1. Utomhuspedagogikens betydelse för barns lärande, utveckling och hälsa i förskolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Bäck; Annie Olsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; utomhuspedagogik; rörelse; hälsa; lärande; uppfattningar;

  Sammanfattning : Detta är en fenomenografisk studie som behandlar förskollärares olika uppfattningar om ämnet utomhuspedagogik. Syftet med vår studie var undersöka utomhuspedagogikens plats och påverkan i förskolan samt vilka förutsättningar som behövs. LÄS MER

 2. 2. Naturentusiasters tankar och upplevelser kring naturens påverkan på välbefinnandet : Ett bidrag att använda i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jens Jörgensen Moberg; Cecilia Hammarström; [2023]
  Nyckelord :Naturupplevelse; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka naturentusiasters syn på naturens hälsofrämjande effekter på människans välbefinnande.  Forskningsfrågor: 1. Vilken roll har människans relation till natur för upplevt välbefinnande? 2. LÄS MER

 3. 3. Natural healing? A study about the health benefits from natural environments in hospital outdoor areas

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Lydia von Gertten; [2023]
  Nyckelord :natural environments; hospitals; health; valuation of nature; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : A growing field of research links natural environments to increased human well-being. These benefits are especially valuable for people in the process of regaining health, for instance those who are in hospitals. LÄS MER

 4. 4. Varför bevara natur? : Biologers roll inom bevarandeetik av natur i en antropocentrisk värld

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Umi Wurnell; [2023]
  Nyckelord :Conservation; ethics; ecocentrism; anthropocentrism; biologists; Bevarande; etik; ekocentrism; antropocentrism; biologer;

  Sammanfattning : Även om bevarandebiologi finner sina rötter inom ekocentrismen, är bevarande idag oförnekligt centrerat runt människan och hennes behov. En del forskare menar dock att detta synsätt kan komma att underminera syftet med bevarande. LÄS MER

 5. 5. Naturmiljöer och Vandringsleder för Alla - Framtagandet av en universellt utformad vandringsapplikation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Hjalmar Tingberg; [2023]
  Nyckelord :universell utformning; tillgänglig naturturism; användarcentreraddesign; vandringsapplikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning är friluftsaktiva i skog- och mark minst en gång i veckan. Detta intresse ökar för varje år, och under Covid-19-pandemin nådde andelen friluftsintresserade nya höjder där femtio procent av Sveriges totala befolkning aktivt deltog i utomhusaktiviteter. LÄS MER