Sökning: "Navajo"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Navajo.

 1. 1. The Cultural Preservation of the Navajo Nation. A multicultural and assimilation policy analysis on the Navajo Nation and cultural preservation

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lotte Twaalfhoven; [2019]
  Nyckelord :Navajo Nation; multiculturalism; policy analysis; assimilation; culture;

  Sammanfattning : In this thesis the cultural preservation of the Navajo Nation is analyzed through a multicultural and assimilation framework. The Navajo Nation is a case study in this research. A policy analysis is used in this thesis and analyses policies in three proxy categories of culture: education, land ownership, and self-governance. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av underhållsprogram för Piper PA-31 Navajo

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Frédéric Holmström; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av det examensarbete som utförts vid European Flight ServiceAB i Säve, Göteborg vilket behandlar arbetet med framtagning av ett underhållsprogram tillflygplanet Piper PA-31 Navajo, SE-GVZ.Syftet med examensarbetet har varit att skriva ett komplett underhållsprogram till enPiper PA-31 för European Flight Service. LÄS MER