Sökning: "Navigationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Navigationssystem.

 1. 1. Effektiv webbdesign i e-handeln : Design som ökar slutförandet av köp i webbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Nicklas Bodell; [2020]
  Nyckelord :Web design; e-commerce; SCA; shopping cart abandonment; design; online shopping; Webbdesign; design; e-handel; slutförande av köp; övergivna varukorgar; köpvilja; webbutik;

  Sammanfattning : Samhället blir allt mer digitaliserat för var dag som går och med denna utveckling har e-handeln under de senaste decennierna kontinuerligt vuxit sig större.   I den växande e-handeln existerar det dock ett problem som leder till stora monetära förluster för aktörer i detaljhandeln. LÄS MER

 2. 2. Användarcentrerad utveckling av navigationssystem i ambulanssjukvården

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Erik Atterling; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvård är en verksamhet som under de senaste decennierna successivt ombildats från att huvudsakligen transportera patienter till vårdinrättningar till att idag vara en viktig vårdgivande aktör i mobiliseringen av prehospital akutsjukvård. För att ambulanspersonal ska kunna uppfylla deras utökade arbetsuppgifter och bibehålla god patientsäkerhet i takt med ökade påfrestningar på hela ambulansverksamheten krävs kontinuerlig utvärdering av de hjälpmedel som används i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Navigational system for visually impaired people in a swimming pool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samy Shady Ahmed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis conducted at IBM in Amsterdam we explore the ability Computer Vision has to assist visually impaired people in navigating a swimming pool. We examine different Computer Vision techniques and develop an algorithm to navigate a swimmer in a pool. LÄS MER

 4. 4. Augmented Reality Navigation Compared to 2D Based Navigation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pontus Knutsson; Oskar Georgsson; [2019]
  Nyckelord :AR; Augmented reality; Navigation; Navigering; Google maps;

  Sammanfattning : I nästan tre decennier har GPS-koordinater och rutt-instruktioner visats i en top-down 2D-vy. Först i dedikerade navigationssystem, kommersiellt används för körning, till idag med GPS-system tillgängliga i våra smartphones. LÄS MER

 5. 5. Navigational system for visually impaired people in a swimming pool.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sammy Ahmed; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis conducted at IBM in Amsterdam we explore the ability Computer Vision has to assist visually impaired people in navigating a swimming pool. We examine different Computer Vision techniques and develop an algorithm to navigate a swimmer in a pool. LÄS MER