Sökning: "Navigerbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Navigerbarhet.

 1. 1. TopQ - a web-based queuing application : A case study in developing a queuing application for students and tutors with focus on navigability and design

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sara Abrahamsson; Frida Andersson; Albin Jaldevik; Frans Nyrfors; Erik Jareman; Oscar Kröger; Martin Tjern; [2021]
  Nyckelord :navigability; desirability; queuing application; usability;

  Sammanfattning : Students’ learning processes can be affected negatively by long waiting times to get assistance on lesson- and lab-sessions. Studies show that digital queuing systems decrease the waiting time. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 3. Navigerbarhet och tillförlitlighet i en webbhandelsapplikation för vinylskivor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Parö; David Råsberg; Ludvig Ehrenpreis; Hjalmar Gustafsson; Lucas Hultqvist; Simon Karlsson; Axel Mannerson; [2021]
  Nyckelord :Navigerbarhet; Tillförlitlighet; Design; Webbapplikation;

  Sammanfattning : Today’s consumers increasingly choose subscription services, especially online. Despite this there is a relatively small amount of published theory on the subject of how you develop such a service with the aim of making it navigable and trustworthy. LÄS MER

 4. 4. Hur kan en e-handel för basplagg utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Telenius; Anton Zackrisson; Alice Atle; Magdalena Bohlin; Daniel Ma; Axel Nilsson; Jakob Salemyr; Victor Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :användarupplevelse; effektivitet; basplagg; design; e-handel;

  Sammanfattning : I princip alla är i behov av baskläder. På grund av detta gjordes denna rapport för att utforska hur en e-handel för basplagg borde utformas för att förbättra användarupplevelsen genom ökad effektivitet. I samband med detta utvecklades en webbapplikation fram med hjälp av ett flertal testpersoner. LÄS MER

 5. 5. En studie om navigerbarhetens påverkan på användbarhet och användares tilltro till e-handel för begagnad kurslitteratur

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jesper Alm; Johan Chou Chen; Sparel Danho; Axel Ekblom; Jacob Karlén; Emilia Renström; Oskar Solvang Stoltz; Mikaela Tegström; [2021]
  Nyckelord :navigerbarhet; användbarhet; tilltro; e-handel;

  Sammanfattning : The rise of e-commerce in combination with an increased interest in second-hand products have resulted in multiple marketplaces where buyers and sellers can meet. One area where marketplaces of this kind is used is course litterature, where students often buy and sell used books. LÄS MER